Automatyczne wznawianie aukcji a aukcja do wyczerpania

Użytkownicy systemu często błędnie pojmują automatyczne wznawianie aukcji oraz aukcję „do wyczerpania”. Bardzo istotne jest, by poprawnie rozróżniać oba pojęcia.

Automatyczne wznawianie aukcji

Automatyczne wznawianie aukcji jest funkcją systemu, która umożliwia automatyczne ponowienie aukcji, gdy ta ulegnie zakończeniu (np. gdy sprzedadzą się wszystkie przedmioty na aukcji, czy skończy się czas trwania aukcji). Automatycznie wznowiona może zostać każda aukcja – zarówno ta o określonym czasie trwania (gdy skończy się jej czas trwania lub zostaną wyprzedane produkty) jak i ta „do wyczerpania” (gdy wyprzedane zostaną produkty na aukcji).

Aukcja „do wyczerpania”

Aukcja „do wyczerpania” jest typem aukcji allegro/eBay, która nie ma określonego czasu trwania. Aukcja zostanie zamknięta dopiero, gdy wyprzedadzą się wszystkie produkty (lub gdy sprzedawca ręcznie zakończy taką aukcję). Allegro co 30 dni odświeża taką aukcję (i pobiera za nią opłatę), jednak aukcja ta nie zakańcza się, nie ponawia, nie zmienia swojego numeru – jest jedynie odświeżana przez Allegro. BaseLinker nie uczestniczy w tym procesie. W przypadku takiego”odświeżania aukcji” nie jest więc możliwa aktualizacja danych produktu (nie mają zastosowania ustawienia z działu Allegro > eBay > Ustawienia > Ustawienia ponownego wystawiania).

Więcej informacji o automatycznym wznawianiu aukcji przeczytasz tutaj.


FAQ

Dlaczego aukcje wznawiają się z ilością 1000 sztuk, choć nie mam tyle na magazynie?

Nie skonfigurowałeś ustawień ilości przy ponownym wystawianiu. Przejdź do działu Allegro/eBay > Ustawienia > Obliczanie ilości do wystawienia > Ilość przy ponownym wystawianiu i określ w jaki sposób ma być ustalana ilość przedmiotów przy ponownym wystawieniu.