Magazyn BaseLinker

Eksport produktów

Domyślny eksport magazynu

Dział Magazyn Baselinker → Eksport umożliwia wyeksportowanie magazynu BaseLinkera do wybranego formatu pliku. Eksporty świetnie sprawdzają się np. do tworzenia kopii zapasowych produktów, czy do stworzenia własnego eksportu do dowolnego, zewnętrznego programu. Do systemu zostało dodanych kilka różnych, domyślnych formatów eksportu produktów, kategorii oraz producentów z magazynu:

 

  • BL – Kategorie – domyślny CSV. Prosty spis wszystkich kategorii w magazynie.
  • BL – Producenci – domyślny CSV. Prosty spis wszystkich producentów w magazynie.
  • BL – Produkty – domyślny CSV. Standardowy eksport produktów do pliku CSV. Zawiera wszystkie informacje o produktach (z wyjątkiem spisu wariantów i parametrów). Plik CSV może być otwarty w programie Excel w formie tabeli z produktami. Plik może zostać wykorzystany do szybkiej edycji magazynu. Po wprowadzeniu lokalnych zmian w programie Excel (lub podobnym), możliwe jest zaimportowanie pliku w dziale ‚Magazyn -> Import/Eksport -> Import produktów’. Zaimportowany w ten sposób zmieniony plik, zaktualizuje informacje o produkcie.
  • BL – Produkty – domyślny XML. Standardowy eksport produktów do pliku XML. Zawiera wszystkie możliwe informacje o produktach z magazynu. Najlepszy do zastosowania jako kopia zapasowa magazynu (do pobrania i przechowywania na własnym dysku).
  • BL – Produkty – spis w PDF. Wydruk A4 ze spisem produktów. Zawiera kolumny z SKU, EAN, stanem magazynowym i ceną produktów.
  • BL – Produkty – uproszczony CSV. Uproszczony CSV zawierający ID, SKU, stan magazynowy i cenę produktów. Plik może zostać wykorzystany do szybkiej edycji magazynu. Po wprowadzeniu lokalnych zmian w programie Excel (lub podobnym), możliwe jest zaimportowanie pliku w dziale ‚Magazyn -> Import/Eksport -> Import produktów’. Zaimportowany w ten sposób zmieniony plik, zaktualizuje informacje o produktach w magazynie.
  • Ceneo – XML. Plik XML w formacie Ceneo. Wykorzystywany do integracji z wieloma platformami sprzedaży.

Przy dużej ilości produktów, czas pobierania eksportu może być stosunkowo długi (do kilku minut). Ze względów wydajnościowych, dziennie możesz wykonać do 20 pełnych eksportów magazynu do pliku.

Tworzenie własnego formatu pliku. Rozbudowany edytor zawartości eksportu. 

System umożliwia także stworzenie nowego, własnego eksportu. Dostępne jest wiele formatów plików i rozbudowany edytor zawartości eksportu. Edytor pozwala utworzyć praktycznie dowolny wydruk, czy eksport. Może to być np. eksport pliku XML do dowolnego zewnętrznego programu czy wydruk spisu produktów do remanentu. Dzięki temu samodzielnie można przygotować integrację z serwisem czy programem, którego domyślnie nie wspiera Baselinker – wystarczy stworzenie eksportu w formacie obsługiwanym przez dany program.

 

Przy każdym domyślnym eksporcie dostępny jest przycisk duplikowania eksportu do edycji. Tworzy on kopię szablonu danego eksportu. Dzięki temu możesz nanieść własne zmiany w istniejących już, domyślnych eksportach np. CSV czy XML. W eksportach możesz np. dowolnie zmienić kolejność kolumn czy nazwy pól, dodać więcej informacji lub usunąć zbędne.

 

Przed stworzeniem nowego eksportu zalecamy zduplikować jeden z istniejących szablonów, przejść do jego edycji i na jego przykładzie tworzyć nowy, własny eksport.