Magazyn BaseLinker

Import produktów

Produkty można dodać do magazynu BaseLinkera na kilka sposobów:

Przypominamy, iż użytkownicy posiadający sklep internetowy nie korzystają z magazynu BaseLinkera. Ich produkty widoczne są w locie w dziale Allegro/eBay/pozostałe marketplace  Wystawianie, po podłączeniu sklepu.


Ręczne dodawanie produktów

Jeśli dopiero rozpoczynasz sprzedaż i tworzenie swojej bazy produktów, możesz zrobić to ręcznie dodając do systemu następujące informacje:

 

1. Producent. W dziale Magazyn BaseLinker → Producenci możesz podać nazwę i logo producenta. Podczas dodawania produktów do magazynu, lista producentów będzie widniała w oknie edycji produktu. Nazwa producenta oraz logo będą mogły widnieć w szablonie aukcji – pod tagami [producent] oraz [producent_logo].

 

2. Kategoria. W dziale Magazyn BaseLinker → Kategorie możesz stworzyć kategorie produktów. BaseLinker pozwala na stworzenie własnego drzewa kategorii, co znacznie ułatwia organizację i przeglądanie produktów.

 

Kategorie te nie mają początkowo nic wspólnego z kategoriami platform marketplace. Są to wyłącznie Twoje kategorie stworzone na potrzeby organizacji magazynu. Kategorie z magazynu możesz natomiast powiązać ze swoimi ulubionymi kategoriami marketplace w dziale Allegro/eBay/ pozostałe marketplace → Powiązania.

 

3. Produkt. W dziale Magazyn BaseLinker → Produkty →  przycisk „+ dodaj produkt”  możesz dodać własne produkty i przypisać im właściwych producentów i odpowiednie kategorie. W tym miejscu możesz dodać do systemu wszystkie informacje o produkcie, jakie będą potrzebne podczas wystawiania aukcji / oferty (nazwa, opis, zdjęcia, cena, SKU, EAN, producent itd.).

 

 

Do magazynu BaseLinkera możesz dodać aż 16 zdjęć. Jeśli chcesz skorzystać z większej ilości zdjęć, umieść je na zewnętrznym serwerze i umieść w treści aukcji (w opisie produktu, w znaczniku <img>).

 

Większość dostępnych pól możesz następnie wykorzystać w szablonie aukcji pod odpowiednimi tagami (np. [nazwa], [producent], [sku], [opis] itd.).

 

Możesz też dodać do produktu opis dodatkowy w innym języku i stworzyć szablon odwołując się tylko do tego dodatkowego opisu.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Jak działa magazyn, konfiguracja.

 


Import produktów z aukcji / ofert

W dziale Allegro /eBay / pozostałe marketplace → Zarządzanie aukcjami → Import aukcji możesz utworzyć produkty w magazynie BaseLinkera na podstawie aukcji wystawionych na wybranym koncie marketplace.

 

W magazynie mogą zostać utworzone kategorie, odpowiadające kategoriom Twoich aukcji. Utworzone produkty będziesz mógł zmieniać i ponownie wystawiać na aukcje. Magazyn BaseLinkera stanie się centralną ewidencją Twojego asortymentu. Każda nowa pozycja musi zostać dodana do magazynu przed jej wystawieniem na aukcje.

 

Więcej informacji o imporcie produktów znajduje się w artykule Import aukcji i produktów.

 

Uwaga! Przypominamy, że jeśli posiadasz sklep internetowy, nie będziesz korzystał z magazynu BaseLinkera, ani importował do niego produktów. Podłącz swój sklep w dziale Sklepy internetowe, a produkty będą widoczne „w locie” w dziale Allegro/eBay > Wystawianie.


Import produktów z pliku

W dziale Magazyn BaseLinker → Import możesz zaimportować do magazynu BaseLinkera produkty z pliku o dowolnym formacie CSV lub domyślnym formacie XML.

 

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej magazynu przed wykonaniem dużego importu!

 

Niepoprawnie skonfigurowany import może spowodować nieodwracalną utratę danych (np. usunięcie opisów lub nadpisanie ich inną wartością). Kopię zapasową możesz wykonać, pobierając plik z magazynem w dziale Magazyn BaseLinker » Eksport (polecamy domyślny eksport do formatu XML).

 

Import nie pozwala na tworzenie wariantów produktów.

Import z dowolnego pliku CSV

Możesz zaimportować produkty do magazynu BaseLinker z pliku w formacie CVS. Nie jest możliwy import pliku w formacie XLS. Dlatego też, jeżeli edytujesz plik w programie MS Excel pamiętaj, aby zapisać taki plik w formacie CSV.

 

Dodatkowo należy się również upewnić,  iż każda informacja znajduje się w osobnej kolumnie (w pliku CSV oddzielona jest określonym znakiem – średnik, przecinek, tabulator).

 

 

Istotne jest również to, aby wybrać odpowiednie kodowanie znaków (zgodne z kodowaniem wybranym przy zapisywaniu pliku). Zalecany przez nas system kodowania znaków w pliku to UTF-8. Jeżeli wybrano niewłaściwy sposób kodowania (np. plik zapisano przy pomocy ISO-8859-2, a przy imporcie wybrano WINDOWS-1250), to plik CSV może zostać zaimportowany bez polskich znaków.

 

Aby wykonać import, przejdź do działu Magazyn BaseLinker → Import, wybierz plik w formacie CVS, który chcesz zaimportować, wybierz znak oddzielający wartość oraz typ kodowania, a następnie wybierz przycisk Importuj.

 

 

Podczas importu pliku konieczne będzie uzupełnienie następujących informacji:

 • Kolumna główna (Powiązanie). Kolumna ta ma kluczowe znaczenie przy modyfikacji danych w magazynie. Domyślnie powiązanie następuje na podstawie ID produktu, ale możesz zaktualizować produkty również na podstawie nazwy, numeru EAN, SKU lub na podstawie numeru aukcji.
 • Pomiń pierwszy wiersz.  Jeżeli pierwszy wiersz w pliku zawiera nagłówki, możesz go pominąć.
 • Nie aktualizuj pustych wartości.  Jeżeli pole w pliku jest puste, to system nie aktualizuje danej wartości w magazynie. W ten sposób można uniknąć przypadkowego wyczyszczenia wartości jakiegoś pola (np. usunięcia opisu, jeśli nie ma go w pliku, a jest w magazynie).
 • Zaktualizuj wszystkie obrazki – zaznacz tę opcję wyłącznie, jeżeli chcesz zmienić obrazki istniejące w magazynie na inne.
 • Wartości w odpowiednich kolumnach. Musisz również upewnić się, że dane kolumny zawierają odpowiednie wartości, np. kolumna z ceną oznaczona jest jako Cena, a nie np. SKU.

 

 


Modyfikacja danych

Wszelkie modyfikacje można wprowadzić do magazynu BaseLinker poprzez eksport istniejącego magazynu do pliku CSV, modyfikację tego pliku, a następnie ponowny import.

Eksport 

W dziale Magazyn BaseLinker → Eksport możesz sprawdzić, jak wygląda

standardowy eksport produktów do pliku CSV (BL – Produkty – domyślny CSV).

Plik ten zawiera wszystkie informacje o produktach (z wyjątkiem spisu wariantów i parametrów). Możesz również stworzyć własny szablon eksportu zawierający spis produktów z dowolnymi kolumnami – nazwa, obrazki, SKU, producent, cena, opis, parametry itd.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Eksport produktów. 

 

Modyfikacja pliku

Eksport zapisywany jest w formacie UTF-8. Dlatego też należy dodatkowo upewnić się, iż podczas otwierania pliku CSV, program  MS Excel nie nadpisuje danego systemu kodowania znaków.

 

Plik CSV można wykorzystać do szybkiej edycji magazynu. Po wprowadzeniu lokalnych zmian w programie Libre Office (lub podobnym np. MS Excel), możliwe jest zaimportowanie pliku w dziale Magazyn BaseLinker → Import produktów. Zaimportowany w ten sposób plik zaktualizuje magazyn.

 

Plik CSV powinien zawierać:

 • kolumnę, według której system będzie porównywał produkty (np. ID, SKU, EAN, nazwa) – należy ją wskazać podczas importu w polu „Kolumna główna (powiązanie)”
 • kolumny zawierające modyfikowane dane (np. nazwa, ilość, cena, kategoria, EAN, SKU, VAT, waga, producent, opis, parametr, zdjęcie główne itp.)

Jeśli wartość kolumny głównej będzie taka sama w pliku i w magazynie, produkt zostanie zaktualizowany zgodnie z wartościami podanymi w pozostałych kolumnach.

 

Przy aktualizacji danych w magazynie warto usunąć z pliku CSV niepotrzebne kolumny. Np. przy aktualizacji ceny warto pozostawić w pliku CSV jedynie dwie kolumny – z ID produktu oraz z ceną.

 

Ponadto w pliku warto pozostawić jedynie te rekordy (produkty o danym numerze ID, EAN, SKU lub nazwie), które przeznaczone są do modyfikacji. Np. jeżeli w magazynie znajduje się kilka tysięcy produktów, a  sprzedawca chce zaktualizować cenę dla kilkunastu produktów, to tylko takie rekordy warto pozostawić w pliku CSV. 

 

Jeśli  produkt o podanym w pliku identyfikatorze ( może to być wskazany w polu „Kolumna główna – powiązanie” numer ID, SKU, EAN lub nazwa) nie zostanie odnaleziony w magazynie, utworzony zostanie nowy produkt.

 

Jeżeli natomiast w pliku pozostaną puste wartości, to mogą one nadpisać aktualne wartości (usunąć określone informacje przypisane do produktu). Aby tego uniknąć, należy przy imporcie zaznaczyć opcję „Nie aktualizuj pustych wartości”.

 

Modyfikacja parametru

W edycji wybranego produktu, w zakładce „Parametry” można dodać nowy parametr ręcznie.

 

 

Aby masowo dodać nowe parametry do wielu produktów w magazynie, w pliku CSV należy dodać kolumnę z nazwą danego parametru (np. kolor) oraz wypełnić wartości dla poszczególnych produktów (np. błękitny, czerwony, zielony).

 

 

Z pliku CSV warto usunąć niepotrzebne kolumny i wiersze. W przypadku modyfikacji parametrów warto zostawić jedynie kolumnę, na podstawie której system wyszuka właściwe produkty (np. z ID produktu), kolumny z nowymi parametrami oraz przeznaczone do modyfikacji rekordy (produkty). Zmniejszy to ryzyko błędów, a sam plik szybciej się zaimportuje.

 

 

Przy imporcie należy oznaczyć, jakie wartości zawierają poszczególne kolumny – „ID” oraz „Parametr”.

 

 

Następnie należy wybrać przycisk „Importuj plik”.

 

Import modyfikuje produkty w magazynie – np. do produktu o zadanym numerze ID (34485218) dopisane zostały nowe parametry (kolor, materiał) wraz z odpowiednimi wartościami (błękitny, jedwab).

 

 

Modyfikacja zdjęć

W pliku CSV, w kolumnie „zdjęcie główne” ( „zdjęcie dodatkowe 1” itp.) należy umieścić linki do zdjęć.

 

Każdy link powinien być poprzedzony znakiem http:// lub https://. W przypadku problemów z importem upewnij się, że przed adresem zdjęcia nie ma spacji. Ponadto magazyn BaseLinker ma ograniczenie pojemnościowe do 1MB na zdjęcie. Prosimy o kompresje zdjęć przed importem produktów.

 

Import z pliku o zadanym formacie

W drugiej zakładce możliwy jest import z pliku XML lub CSV o określonym z góry formacie. Każdy inny plik zostanie odrzucony. Strukturę takiego pliku możesz sprawdzić eksportując istniejący magazyn w dziale w dziale Magazyn BaseLinker → Eksport. Dostępne są 3 szablony.

 

BL – Produkty – Domyślny / Uproszczony CSV Format dostępny w dziale Magazyn BaseLinker → Eskport produktów → BL – Produkty – domyślny CSV.
BL – Produkty – Domyślny XML. Format dostępny w dziale Magazyn BaseLinker → Eskport produktów → BL – Produkty – domyślny XML
Ceneo XML. Format dostępny w dziale Magazyn BaseLinker → Eskport produktów → BL – Produkty – domyślny XML. Dokumentacja takiego pliku znajduje się również na stronie Ceneo.

Jeżeli masz problem z importem pliku z hurtowni, napisz do nas w dziale „Pomoc i kontakt” w Panelu Sprzedawcy.

 

 Ze względów wydajnościowych w ciągu doby możesz wykonać:

 • jeden import pliku wielkości 10 MB 
 • do 30 mniejszych importów (sumarycznie 10 MB)

Import dużych plików może trwać stosunkowo długo (do kilkunastu minut). Dlatego zalecamy, aby bardzo duży plik  podzielić na kilka mniejszych. 

 

 


FAQ – Magazyn BaseLinker

Jak zaimportować produkty z pliku XML do Magazynu BaseLinker?

Produkty do magazynu BaseLinkera można importować z pliku XML, tylko jeżeli ma on znaną BaseLinkerowi strukturę.

 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule  Import z pliku o zadanym formacie.

Czy mogę masowo edytować produkty?

Magazyn Baselinker aktualnie jeszcze nie ma opcji masowej edycji produktów.

 

Natomiast możesz zmodyfikować dane o produktach przy pomocy działu „Eksport” i „Import”:

 1. W dziale Magazyn BaseLinker → Eksport wykonaj eksport wybranych produktów np. do pliku „BL – Produkty – domyślny CSV”.
 2. Edytuj wyeksportowany plik.
 3. Zaimportuj plik w dziale BaseLinker → Import, by nadpisać dane produktów.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Modyfikacja danych.

Czy mogę wykonać kopię zapasową magazynu?

Tak, skorzystaj z jednego z domyślnych eksportów w dziale Magazyn Baselinker → Eksport.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Eksport produktów.

Dlaczego po zmianie VAT w magazynie wciąż widzę zły VAT w zamówieniach?

Jeśli zmieniłeś dane produktu w magazynie, a produkt był wcześniej powiązany z aukcją, musisz ponownie powiązać produkt z aukcją. 

 

W tym celu wybierz  Operacje → Powiąż z produktem z magazynu w dziale „Zarządzanie aukcjami”.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

Jak mogę dodać do produktu wiele zdjęć?

Magazyn BaseLinkera umożliwia dodanie do produktu 1 głównego zdjęcia i 15 dodatkowych zdjęć.

 

Jeśli potrzebujesz dodać więcej zdjęć, umieść je na zewnętrznym hostingu i dodaj linki do zdjęć w opisie produktu w znaczniku <img>.

Jak masowo zmienić parametry przy produktach w magazynie BaseLinker?

Magazyn Baselinker aktualnie jeszcze nie ma opcji masowej edycji produktów. Natomiast możesz zmodyfikować dane o produktach przy pomocy działu „Eksport” i „Import”.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Modyfikacja danych.(sekcja ‚modyfikacja parametru’).

Czy możliwa jest synchronizacja stanów/cen/informacji o produktach pomiędzy magazynem BaseLinker i magazynem sklepu?

Niestety nie.

 

BaseLinker może synchronizować ilości na aukcjach z magazynem sklepu lub z magazynem BaseLinkera. Natomiast nie zapewnia żadnej synchronizacji między magazynem sklepu a magazynem BaseLinkera.