Magazyn BaseLinker

Import produktów

Na wstępie przypominamy, iż użytkownicy posiadający sklep internetowy nie korzystają z magazynu BaseLinkera. Ich produkty widoczne są w locie w dziale Allegro/eBay Wystawianie, po podłączeniu sklepu.

Produkty można dodać do magazynu BaseLinkera na kilka sposobów:

  • Produkty mogą  być dodane do magazynu ręcznie (przycisk „+ dodaj produkt” w dziale Magazyn BL Produkty).
  • Produkty mogą zostać zaimportowane do systemu automatycznie:
    • z aukcji Allegro/eBay
    • z pliku

Ręczne dodawanie produktów.

Jeśli dopiero rozpoczynasz sprzedaż i tworzenie swojej bazy produktów, możesz zrobić to ręcznie (przycisk „+ dodaj produkt” w dziale Magazyn BL Produkty).  Możesz dodać do systemu wszystkie informacje o produkcie, jakie będą potrzebne podczas wystawiania aukcji na Allegro/eBay (nazwa, opis, zdjęcia, cena, sku, ean, producent, parametry itd.). Więcej informacji o konfiguracji magazynu przeczytasz tutaj.


Import produktów z aukcji Allegro/eBay.

W dziale Allegro/eBay → Zarządzanie aukcjami → Import aukcji możesz utworzyć produkty w magazynie BaseLinkera na podstawie aukcji, wystawionych na Twoim koncie Allegro/eBay.

W magazynie mogą zostać utworzone kategorie, odpowiadające kategoriom Allegro/eBay Twoich aukcji. Utworzone produkty będziesz mógł zmieniać i ponownie wystawiać na aukcje. Magazyn BaseLinkera stanie się centralną ewidencją Twojego asortymentu. Każda nowa pozycja musi zostać dodana do magazynu przed jej wystawieniem na aukcje.

 

Więcej informacji o imporcie produktów przeczytasz tutaj.

 

Uwaga! Przypominamy, że jeśli posiadasz sklep internetowy, nie będziesz korzystał z magazynu BaseLinkera, ani importował do niego produktów. Podłącz swój sklep w dziale Sklepy internetowe, a produkty będą widoczne „w locie” w dziale Allegro/eBay > Wystawianie.


Import produktów z pliku.

W dziale Manager zamówień → Import możesz zaimportować do magazynu BaseLinkera produkty z pliku o dowolnym formacie CSV lub domyślnym formacie XML.

 

Dostępne są następujące opcje importu:

  • Import z dowolnego pliku CSV – plik może zawierać spis produktów z dowolnymi kolumnami – nazwa, obrazki, sku, producent, cena,opis itd. Podczas importu pliku konieczne będzie wskazanie powiązań dla każdej kolumny.
  • Import z pliku o zadanym formacie – w drugiej zakładce możliwy jest import z pliku XML lub CSV o określonym z góry formacie (np. format pliku XML dla Ceneo).

 

Import dużych plików może trwać stosunkowo długo (do kilkunastu minut). Ze względów wydajnościowych w ciągu doby możesz wykonać do 30 importów (lub sumarycznie 10 MB).

Jeśli masz już produkty w magazynie, a chcesz je masowo zaktualizować, podczas importu pliku możesz wskazać kolumnę, według której system będzie porównywał produkty (ID, SKU, EAN, nazwa). Jeśli wartość kolumny będzie taka sama w pliku i w magazynie, produkt zostanie zaktualizowany. Przykładowo, jeśli w magazynie i w pliku uzupełnione jest ID produktu, wybierz pole ID jako powiązanie. Jeśli wartość w polu powiązującym będzie pusta, lub odpowiedni produkt nie zostanie odnaleziony w magazynie, utworzony zostanie nowy produkt.