Integracje kurierskie

Większość czynności administracyjnych związanych z nadawaniem przesyłek sprzedawca może wykonać bezpośrednio w systemie BaseLinker. W tym celu należy jedynie włączyć i odpowiednio skonfigurować połączenie z kontem wybranego przewoźnika.

 

BaseLinker posiada wyjątkowo bogatą bibliotekę integracji z kurierami i brokerami. Aktualnie w systemie znajduje się blisko 50 integracji kurierskich! Liczba ta ciągle rośnie, a na życzenie klientów podłączamy kolejne API.   

 

Większość dostępnych w systemie BaseLinker integracji kurierskich umożliwia:

 

BaseLinker łączy się z systemem danego kuriera lub brokera przez API. Staramy się, aby wszystkie funkcjonalności udostępnione w API danego przewoźnika znalazły się również w naszej integracji. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, iż poszczególne integracje różnią się między sobą.

 

Dostępne w danym module funkcjonalności zależą od tego, czy są one dostępne w API wybranego kuriera lub brokera.

 

Podłączenie konta kuriera lub brokera

Aby podłączyć konto przewoźnika, wykonaj następujące kroki:

 

 1. W systemie BaseLinker w dziale Integracje wybierz  zielony przycisk Dodaj integrację
 2. W sekcji Kurierzy wybierz właściwego przewoźnika
 3. Na ekranie Podłączanie kont wprowadź wymagane dane
 4. Wybierz przycisk „Zapisz”
 5. Gotowe – moduł kuriera widoczny będzie na diagramie z podglądem podłączonych integracji oraz w tabeli integracji 🙂

 

 W przypadku błędów połączenia należy zwrócić uwagę na to, czy:

 • Wpisywane dane są prawidłowe. Na przykład Poczta Polska wymaga zmiany hasła raz na miesiąc.
 • Format danych jest poprawny. Warto sprawdzić, czy przez przypadek nie wpisano spacji na początku lub na końcu podawanych danych.
 • Czy podane zostały wszystkie wymagane dane. Na przykład dla niektórych integracji potrzebny jest login i hasło dostępu do API, a nie tylko login i hasło do panelu przewoźnika.

Z perspektywy systemu BaseLinker istotne jest, aby otrzymać dane dostępowe do konta. Wszelkie pytania dotyczące np. dostępnej oferty lub samej umowy z danym kurierem lub brokerem należy kierować do Biura Obsługi Klienta danego przewoźnika. 

 

W przypadku większości integracji użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji:

 

 • Nazwa konta. Może to być dowolna nazwa identyfikująca dane konto w systemie BaseLinker. Jest to istotne, jeżeli w danym module utworzono kilka kont.
 • Dane dostępowe. W zależności od przewoźnika, do integracji potrzebny jest jedynie login i hasło do panelu przewoźnika lub specjalny login i hasło dostępu do API. Na przykład do modułu Poczta Polska wystarczy wprowadzić login i hasło do E-nadawcy. Z kolei w przypadku modułu Inpost Kurier należy uzyskać token API do konta. W tym celu należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym.
 • Dane nadawcy paczki. Jest to na przykład nazwa firmy, osoba kontaktowa, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, telefon, e-mail, numer konta do pobrania, miejsce powstania kosztów itp.

Nie zawsze dane te można uzupełnić w ustawieniach modułu kuriera. Na przykład w module Inpost Kurier dane nadawcy uzupełnia InPost po swojej stronie na podstawie wpisanego tokena i ID organizacji. Aby zmienić te dane (np. w przypadku gdy chcemy, aby na etykietach widoczna była nazwa handlowa, a nie nazwa firmy), należy skontaktować się bezpośrednio z firmą InPost.

 • Informacja dotyczące wagi paczki. To zagadnienie omówiono w sekcji Waga przesyłki.

 

W wybranych wtyczkach można dodatkowo podać w ustawieniach:

 

 • rodzaj wydruku
 • dodatkowe informacje na liście przewozowym, przydatne np. dla magazynu – numer referencyjny
 • godziny odbioru (w przypadku, gdy integracja pozwala na zamówienie kuriera)

W ustawieniach danego modułu można podłączyć kilka kont kuriera lub brokera. Można również podłączyć kilka razy to samo konto (podając dane dostępowe dla jednej umowy)! Opcja taka może być pomocna na przykład gdy:

 • Sprzedawca posiada kilka adresów odbioru przesyłek (np. nadaje paczki z różnych magazynów). Wówczas warto podłączyć dwa konta – np. magazyn A i magazyn B – podając te same dane, ale wpisując inny adres odbioru.
 • Sprzedawca posiada kilka odrębnych kont do pobrań
 • W przedsiębiorstwie nadawane są np. tylko dwa rodzaje przesyłek ze stałą wagą paczki np. 5 kg i 10 kg

 

Usługi dostępne w API danego kuriera

Dostępne w danym module funkcjonalności zależą od tego, czy są one dostępne w API wybranego kuriera lub brokera. Aktywne dla danego modułu kuriera opcje wyświetlone są na zielono w  tabeli Ustawienia integracji:

 

 

 • Etykiety – opcja dostępna dla wszystkich modułów.
 • Protokoły – opcja dostępna dla wybranych modułów. Protokół można również stworzyć samodzielnie w dziale Wydruki i eksporty.
 • Statusy paczek – opcja dostępna dla wybranych modułów. Przydatna m.in. przy konstrukcji akcji automatycznych. Należy zwrócić uwagę na to, iż BaseLinker pobiera statusy przesyłek co 4 godziny. Natomiast system nie ma wpływu na to, kiedy dana przesyłka zostanie oznaczona jako dostarczona w systemie kuriera.
 • Nadawanie – opcja dostępna dla wszystkich modułów.
 • Anulowanie – opcja dostępna dla wybranych modułów.
 • Zam. kuriera – opcja dostępna dla wybranych modułów

 

Wygląd modułu

Większość integracji zawiera następujące sekcje:

Utworzone przesyłki

W tym miejscu widoczna jest lista nadanych przesyłek.

 

 

W przypadku integracji Poczta Polska w systemie widoczne są również wysłane pakiety przesyłek.

 

 

System BaseLinker pozwala również na monitorowanie statusów nadanych przesyłek.

 

 

 

Zamówienie kuriera

Część przewoźników umożliwia zamówienie kuriera bezpośrednio poprzez API. W takim przypadku w module danej integracji dostępna jest sekcja „Zamówienie kuriera”.  Jeżeli dany przewoźnik nie udostępnia takiej możliwości, kuriera należy zamówić bezpośrednio z poziomu konta przewoźnika.

 

W przypadku niektórych kurierów przesyłki nadane przez API nie są widoczne  w systemie kuriera (w panelu użytkownika).

 

Natomiast część przewoźników umożliwia zmianę domyślnych ustawień. Aby przesyłki tworzone przez API widoczne były w systemie kuriera należy skontaktować się z jego obsługą w celu włączenia funkcjonalności pokazywania przesyłek tworzonych przez API.

 

Nadane przesyłki zawsze są widoczne bezpośrednio w systemie BaseLinker (w sekcji „Utworzone przesyłki”).  

 

Konta w systemie kuriera (połączenie API)

W tym miejscu widoczna jest lista podłączonych kont kuriera lub brokera. Mogą to być różne konta, lub to samo konto podłączone kilka razy.

 

Ustawienia domyślne przesyłki i wydruków

W tym miejscu znajdują się ustawienia wspólne dla wszystkich podpiętych kont w danej integracji.

Szablony wymiarów oraz wag

Tutaj stworzysz szablon wymiarów oraz wag (to, jakie pola należy uzupełnić w szablonie, zależy od opcji dostępnych w API danego kuriera). Szablon należy stworzyć dla każdej integracji osobno.

 

Opcja ta powinna ułatwić proces nadawania przesyłek (jest ona  dostępna z poziomu karty zamówienia, listy zamówień oraz w akcjach automatycznych) 🙂

 

Waga przesyłki

Wagę paczki można określić w kilku miejscach:

 

1) Maksymalna waga paczki (ustawienia modułu). Niektóre integracje umożliwiają określenie maksymalnej wagi paczki dla całego konta kuriera lub brokera. Na przykład w ustawieniach modułu Inpost Kurier dostępne jest pole „Zablokuj max. wagę paczki”. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla sprzedawcy – paczka nie zostanie nadana, jeżeli wartość tego pola jest większa od 0, a waga nadawanej paczki będzie większa od tej wartości (w kilogramach).

 

2) Stała waga paczki (ustawienia modułu). W ustawieniach modułu Inpost Kurier dostępne jest pole „Stała waga paczki”. Jeżeli wartość tego pola jest większa od zera, każda nadana paczka będzie z taką wagą paczki, niezależnie od ustawień na formularzu. Parametr można ustawić np. gdy sprzedawca ma stałą opłatę u kuriera za paczkę niezależną od wagi (w kilogramach) albo gdy waga paczki nie jest przypisana do produktu.

 

3) Waga w szablonie wymiarów oraz wag.

 

4) Waga paczki na karcie zamówienia. Waga w zamówieniach jest taka, jaka była przy produkcie w magazynie w momencie wystawiania aukcji na podstawie tego produktu lub powiązywania aukcji z tym produktem.

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu 

 

Gabaryt przesyłki

Przy nadawaniu paczki sprzedawca musi również podać wymiary przesyłki lub określić jej gabaryt. Gabaryt podaje się dla całego zamówienia. Można to zrobić przy tworzeniu paczki z poziomu karty zamówienia.

 

 

Zamówienia można również podzielić zgodnie z gabarytem między statusami, a następnie zaznaczyć wszystkie zamówienia w takim statusie i utworzyć dla nich przesyłki w odpowiednio wybranym gabarycie masowo z poziomu listy zamówień.

 

Dodatkowo istnieje również możliwość ustawienia automatycznej akcji, która nada paczkę o odpowiednim gabarycie w zależności od ustawionego warunku, np. w zależności od nazwy, ID, SKU, atrybutu, ilości produktów w zamówieniu.

 

 

Akcję taką można wywołać również zdarzeniem własnym (przyciskiem, skrótem klawiszowym, zeskanowaniem kodu kreskowego). Na przykład sprzedawca może utworzyć następujące zdarzenie własne: „Paczkomat A”, „Paczkomat B”, „Paczkomat C” z przypisanym kodem kreskowym. Wówczas zeskanowanie kodu zdarzenia „Paczkomat A” nada przesyłkę z gabarytem A.

 

Nie każdy przewoźnik umożliwia wybór gabarytu przesyłki. Na przykład broker Furgonetka określa gabaryt dla Paczkomatów na podstawie przesłanych wymiarów paczki.

 

Rodzaj przesyłki

W przypadku większości modułów marketplace zamówienia pobierane są wraz z informacją o sposobie wysyłki ( w przypadku platformy Allegro oraz eBay – wraz z FODem). Wyjątkiem jest tu eMag. Platforma ta nie zwraca sposobu wysyłki, dlatego rodzaj przesyłki należy ustawić w dziale eMAG → Konta eMAG → Ustawienia →  Zamówienia → Sposób wysyłki.

 

Pobranie

Informacja o tym, czy klient wybrał płatność za pobraniem znajduje się na karcie zamówienia (checkbox „Pobranie”). Dodatkowo na liście zamówień dostępna jest opcja Wyszukiwanie zaawansowane→ (Pobranie) dowolne / Za pobraniem / Płatność z góry, dzięki której można odfiltrować tego typu przesyłki.

 

Konstruując akcje automatyczne związane z przesyłkami pobraniowymi należy zwrócić uwagę na to, iż BaseLinker najpierw pobiera zamówienia, a następnie dopiero informację o płatności. Dodatkowo w przypadku platformy Allegro oraz eBay informacje o sposobie przesyłki pobierane są wraz z FODem.

 

Dlatego też w akcjach automatycznych znajdują się 3 różne zdarzenia:

 • pobrano zamówienie – pobrano jedynie informacje o zamówieniu – bez informacji o statusie płatności, a w przypadku platform Allegro/eBay również bez informacji o rodzaju przesyłki,
 • pobrano formularz dostawy (Allegro/eBay) – pobrano m.in. informację o rodzaju przesyłki (dotyczy tylko platform Allegro/eBay).
 • zamówienie zostało opłacone.

Najwygodniej jest przenieść przy pomocy akcji automatycznych z ogólnej puli nowych (nieopłaconych) zamówień  do osobnego statusu:

 • zamówienia opłacone (zdarzenie „zamówienie zostało opłacone”)
 • zamówienia pobraniowe z Allegro/eBay (zdarzenie „pobrano formularz dostawy (Allegro/eBay)” z warunkiem „Pobranie w grupie „Przesyłki)
 • zamówienia pobraniowe z pozostałych platform marketplace oraz sklepów internetowych (zdarzenie „pobrano zamówienie” z warunkiem „Pobranie w grupie „Przesyłki).

W ten sposób w ogólnej puli pozostaną jedynie nowe, nieopłacone zamówienia, które nie zostały oznaczone jako przesyłki pobraniowe.

 

Przesyłki promocyjne Allegro 

Wystarczy, by w sposobie wysyłki widniało słowo „Allegro”, a system automatycznie rozpozna przesyłkę promocyjną Allegro.


Allegro Poczta Polska

Poczta Polska generuje osobne konto w E-nadawcy dla przesyłek Allegro. W związku z tym do systemu BaseLinker należy podłączyć dwa konta – konto przeznaczone dla zwykłych przesyłek oraz konto dla przesyłek Allegro.

 

Podczas nadawania paczki typu ‚Allegro…’ należy wybrać konto Poczty Polskiej z listy rozwijanej na karcie zamówienia ‚Nazwa konta’. Można również stworzyć automatyczną akcję, która tworzyć będzie przesyłkę korzystając z odpowiedniego połączenia kuriera zależnie od sposobu wysyłki w zamówieniu.

 

 


FAQ

Jak nadać paczkę Allegro Paczkomaty?

Wystarczy, by w sposobie wysyłki widniało słowo „allegro”, a system automatycznie rozpozna typ przesyłki jako przesyłka allegro.

Jak nadać list zwykły (przesyłkę nierejestrowaną)?

List zwykły należy nadać w taki sam sposób, w jaki nadajesz inne paczki. API Poczty Polskiej nie umożliwia jednak drukowania etykiet dla listów nierejestrowanych. Skorzystaj z naszej etykiety, dostępnej pod ikonką drukarki, pod nazwą „Etykieta [PDF]”

Jak często przekazywane są numery nadania do sklepu?

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji.

 

Rodzaj informacji Kiedy BaseLinker przesyła informację? 
Status zamówienia co 1 h
Status płatności co 4 h
Numer nadania natychmiast po nadaniu (chyba, że wybrano opcję – po przeniesieniu do danego  statusu – wówczas odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 – zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie)

 

Jak nadać wiele paczek na raz?

Wiele paczek na raz możesz nadać z poziomu listy zamówień. Zaznacz zamówienia, a następnie kliknij niebieską ikonę z samochodem.

Jak wydrukować protokół przekazania paczek?

Wydruk protokołu przekazania paczek kurierowi umożliwiają tylko wybrani przewoźnicy. Po nadaniu paczek, zaznacz je na liście zamówień i kliknij niebieską ikonę z samochodem. Protokół przekazania będzie gotowy do wydruku.

Jak ręcznie dodać do systemu nadaną już paczkę (numer nadania)?

Na karcie zamówienia, w polu „Przesyłki” wybierz „Inne” i wprowadź numer nadania oraz nazwę kuriera.

Czy przesyłka Allegro Paczkomaty i Allegro Polecony InPost nadane przez BL będą miały odpowiednie ceny?

Tak, wystarczy, by w sposobie wysyłki widniało słowo „allegro”, a system automatycznie rozpozna typ przesyłki jako przesyłka allegro i paczka będzie miała odpowiednią cenę.

Jak zmienić format etykiety?

Wszystkie etykiety są dostarczane przez API kuriera, BaseLinker nie ma wpływu na ich wygląd (wyjątkiem jest tu jedynie etykieta dla przesyłek nierejestrowanych, generowana za pomocą szablonu wydruku, który tworzy się w dziale Manager zamówień → Wydruki i eksporty).

 

Natomiast część kurierów umożliwia wybór formatu etykiety lub umieszczenie na etykiecie dodatkowych informacji (takich jak uwagi czy numer referencyjny). W takim wypadku opcje te dostępne są w ustawieniach modułu danego przewoźnika.

Czy BaseLinker może zmienić status zamówienia w Allegro na 'Wysłane'?

Niestety nie. Wszystkie paczki utworzone w BaseLinkerze mogą być automatycznie przekazywane do Allegro. Dzięki temu w transakcji Allegro uzupełniony jest przewoźnik oraz numer nadania. Jest to widoczne dla kupującego na stronie Allegro. Numer przesyłki można sprawdzić na koncie Allegro w dziale Moja sprzedaż → Zamówienia → Pokaż szczegóły.

 

Natomiast API Allegro nie pozwala na przekazywanie statusów przesyłek, w związku z tym zamówienia na koncie Allegro nie zostaną automatycznie oznaczone jako „wysłane”. Natomiast przy ocenie czasu wysyłki Allegro bierze pod uwagę datę statusu przesyłki u kuriera.

 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Przekazywanie numerów przesyłek.

Dlaczego nie mogę nadać przesyłki promocyjnej Allegro?

Tworzona promocyjna przesyłka Allegro musi być zgodna z transakcją Allegro pobraną z zamówieniem. Możesz to sprawdzić na karcie zamówienia w sekcji ‚Informacje dodatkowe’

 

 

 

Jeżeli w zamówieniu nie ma numeru transakcji Allegro, to niestety nie jest możliwe nadanie przesyłki promocyjnej Allegro.

 

Dla zamówień, w których płatność została wykonana poza Allegro lub została rozpoczęta poprzez Allegro, ale nie doszła do skutku, nie jest możliwe nadanie paczki promocyjnej Allegro InPost.

 

Natomiast jeżeli klient dokonał płatności bezpośrednio przez Allegro i doszła ona do skutku, a system zwraca błąd ‚InPost nie pobrał jeszcze informacji o tym zamówieniu Allegro. Prawdopodobny problem na linii Allegro – InPost. Spróbuj ponownie później.’ – odczekaj chwilę i spróbuj ponownie nadać paczkę. Prawdopodobnie InPost pobiera informację o płatności z pewnym opóźnieniem.