Integracja - Ceneo

Konfiguracja konta Ceneo

System BaseLinker można zintegrować z Ceneo.pl – największą porównywarką cen w Polsce. Integracja wykorzystuje API Ceneo. Moduł ma podobne możliwości jak integracje z Allegro, eBay czy Amazon.

 

Moduł umożliwia:

 • wystawianie ofert na Ceneo.pl na podstawie produktów z magazynu sklepu lub magazynu BaseLinkera.
 • zarządzanie ofertami Ceneo,
 • pobieranie zamówień z Ceneo do systemu BaseLinker,
 • przekazywanie zamówień złożonych na platformie Ceneo do sklepu internetowego.

Opcje dostępne są z poziomu menu głównego BaseLinkera. Widoczne są dopiero po uruchomieniu modułu Ceneo w dziale „Moduły i wtyczki”. Przed skorzystaniem z integracji, należy uzyskać dostęp do API na stronie https://shops.ceneo.pl/WebApi/WebApiAccount. 

Dział Ceneo w systemie BaseLinker zawiera sześć zakładek. Pierwsza „Wystawianie” związana jest z wystawianiem ofert, kolejna „Zarządzanie ofertami” dotyczy zarządzania trwającymi bądź zakończonymi ofertami.

 

 

Pozostałe zakładki – „Konta Ceneo”, „Parametry”, „Szablony ofert” oraz „Powiązania” – związane są z konfiguracją konta i zostaną omówione w tym artykule.

 

Cykl dotyczący platformy Ceneo zawiera następujące artykuły:

 1. Rodzaje integracji z Ceneo
 2. Konfiguracja konta Ceneo
 3. Wystawianie i zarządzanie ofertami Ceneo
 4. Obsługa zamówień Ceneo

 

I. Podłączanie kont Ceneo

Podłączenie konta Ceneo składa się z dwóch etapów.

1. Import zamówień

Aby podłączyć konto Ceneo, wykonaj następujące kroki:

 

1. Przejdź do Działu Moduły i wtyczki, odszukaj i włącz wtyczkę Ceneo (pobieranie zamówień „Kup na Ceneo”), a następnie przejdź do ustawień wtyczki.

 

2. Skonfiguruj połączenie po stronie Ceneo oraz pobierz klucz API. W tym celu:

 • Wejdź na stronę https://shops.ceneo.pl/WebApi/WebApiAccount.
 • Pod napisem „Lista adresów IP do wywoływania metod API” kliknij przycisk „Dodaj”.
 • Dodaj następujące adresy IP: 147.135.222.32 oraz 217.182.164.191
 • W górnej części strony znajduje się pozycja „Twój klucz do API”. Skopiuj klucz do schowka, wymagane będzie podanie go przy podłączaniu konta Ceneo w BaseLinkerze.

3. W ustawieniach modułu Ceneo w BaseLinkerze  wybierz zielony przycisk „Dodaj nowe konto”.

 

4. Pojawi się ekran „Edycja ustawień”. Podaj nazwę swojego konta (dowolną nazwę służącą identyfikacji konta w systemie BaseLinker) oraz klucz API.

 

 

5. Gotowe. Do systemu automatycznie zostanie dodane konto Ceneo.

 

Możesz w ten sposób podłączyć dowolną liczbę kont Ceneo, przy czym na danym koncie mogą być wystawione produkty tylko z jednego magazynu.

 

2. Wystawianie ofert

Aby umożliwić sobie wystawianie ofert na Ceneo poprzez system BaseLinker, należy dodatkowo wygenerować link do pliku XML, a następnie umieścić ten link na koncie Ceneo. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 

1. Przejdź do Działu Moduły i wtyczki, odszukaj i włącz wtyczkę Ceneo (pobieranie zamówień „Kup na Ceneo”), a następnie przejdź do ustawień wtyczki.

 

2. W edycji ustawień pojawią się nowe zakładki. Przejdź do „Ustawienia wystawiania” i w polu „Generuj XML z ofertą” zaznacz „Tak”, a następnie wybierz niebieski przycisk „Zapisz”.

 

3. Przed umieszczeniem pliku XML na koncie Ceneo należy dodać do niego oferty, które mają pojawić się na platformie. W tym celu

4. Następnie oferty zostaną przeniesione do Ceneo → Konta Ceneo → Zarządzanie ofertami → W kolejce. Po kilku godzinach oferty powinny zostać dodane do pliku XML. Natomiast jeszcze przez kilka kolejnych dni oferta może oczekiwać w zakładce „W kolejce” (aby wyeliminować ryzyko, iż oferta nie zostanie pobrana przez Ceneo). Dostępne są następujące statusy:

 • Oczekuje w kolejce do wysłania
 • W trakcie przetwarzania
 • Produkt zostanie dodany do pliku Ceneo
 • Produkt został dodany do pliku

5. Sprawdź w dziale Ceneo → Konta Ceneo → Ustawienia →  XML Log czy oferty zostały już dodane do pliku XML (status „Zbudowano”). Jeśli tak – przejdź do zakładki  Ustawienia wystawiania i skopiuj link do pliku XML z ofertą.

 

6. Prześlij do Ceneo na wsparciesklepu@ceneo.pl link do pliku XML podając ID sklepu na Ceneo.

 

Ceneo minimum raz dziennie skanuje taki plik i pobiera nowe oferty do wystawienia. W związku z tym nowe oferty dodawane w ciągu całego dnia mogą pojawić się na Ceneo np. wieczorem.

 

 

II. Import produktów

Produkty można dodać do magazynu BaseLinkera na kilka sposobów:

 • Produkty mogą  być dodane do magazynu ręcznie (przycisk „+ dodaj produkt” w dziale Magazyn BL → Produkty).
 • Produkty mogą zostać zaimportowane do systemu automatycznie:
  • z aukcji/oferty Marketplace (na przykład z platformy Ceneo)
  • z pliku

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Import produktów. 

 

Oferty z Ceneo można zaimportować do systemu BaseLinker w dziale Ceneo -> Zarządzanie ofertami → Import ofert. Obok standardowego importu dostępny jest jeszcze import z pliku XML sklepu internetowego.

 

III. Konfiguracja konta Ceneo

Cennik wysyłek należy skonfigurować w panelu administracyjnym Ceneo. Informacje dotyczące wybranego przez kupującego sposobu dostawy zostaną pobrane wraz z zamówieniem do systemu BaseLinker.

 

W odróżnieniu od innych marketplaces, kategorie produktów podlegają weryfikacji dopiero po przesłaniu danej oferty do Ceneo. Oznacza to, iż przy wystawianiu oferty, każda kategoria przypisana do danego produktu zostanie przekazana do Ceneo. Informacja taka ułatwi przyporządkowanie produktu do właściwej kategorii Ceneo, przy czym modyfikacja ta wykonywana jest przez zespół Ceneo.

 

1. Parametry

Ceneo wymaga, aby dla każdego produktu podać następujące parametry:

 • numer EAN
 • kategoria
 • nazwa producenta
 • kod producenta
 • waga
 • dostępność

Istnieje możliwość wykrycia bądź skopiowania tych parametrów z magazynu. System BaseLinker umożliwia stworzenie reguł określających, w jaki sposób mają automatycznie uzupełniać się parametry produktu w formularzu wystawiania oferty. Takie reguły stworzysz w Dziale Ceneo  → Parametry. Dla parametrów Ceneo możesz wskazać odpowiednie parametry z magazynu lub ustawić dla nich stałe wartości. Reguły należy zdefiniować osobno dla każdego magazynu. Zachęcamy do skonfigurowania tego działu, by uniknąć ręcznego określania parametrów w formularzu wystawiania oferty.

 

Ponadto do Ceneo mogą zostać wysłane wszystkie parametry przypisane do produktu w magazynie. Po przesłaniu tych dodatkowych parametrów Ceneo analizuje je i dopasowuje do wyświetlanej na platformie oferty.

 

 

Użytkownik może skopiować ustawione reguły uzupełniania parametrów do innego magazynu. Przy czym czynność ta spowoduje usunięcie istniejących reguł w magazynie docelowym dla tych parametrów.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w osobnym artykule Automatyczne uzupełnianie parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji.

 

2. Szablony ofert

Dzięki dodaniu do BaseLinkera własnych szablonów ofert oraz ich skonfigurowaniu umożliwisz sobie między innymi szybkie wystawianie oferty, oraz automatyczne uzupełnianie jej informacjami o produkcie prosto z magazynu.

 

Możesz użyć szablonu, którego używałeś wcześniej, wprowadzając w nim kosmetyczne zmiany. Szablon należy uczynić uniwersalnym, poprzez dodanie naszych specjalnych tagów. Dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu szablonu, podczas wystawiania zostaje on automatycznie uzupełniony informacjami o wystawianym przedmiocie (opis, obrazki itp.). Przy czym szablon taki może zostać zmodyfikowany przez Ceneo.

 

Tworzenie nowego szablonu

Lista wszystkich szablonów znajduje się w Dziale Ceneo → Szablony ofert. Aby stworzyć nowy szablon, należy wybrać zielony przycisk „+ Nowy szablon”.

Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nazwę szablonu oraz kod HTML. Do stworzenia uniwersalnych szablonów, możesz użyć specjalnych tagów BaseLinkera. Podczas wystawiania, zostają one automatycznie zamienione na odpowiednie informacje danego przedmiotu (np. w miejsce tagu [opis] zostanie wstawiony opis przedmiotu z magazynu). Spis tagów znajduje się z lewej strony ekranu „Dodaj / edytuj szablon”. Aby sformatować taki szablon (na przykład dodać pogrubienia, różne rozmiary czcionek itp.) należy skorzystać z odpowiednich znaczników HTML.

 

Aby ustawić zdjęcie produktu głównego, należy podczas edycji szablonu aukcji użyć tagu [obrazek] w postaci <img src=”[obrazek]” >.

 

Domyślny szablon oferty

Podczas wystawiania nowej oferty w BaseLinkerze, będziesz mógł wybrać szablon ręcznie z listy. Ponadto system umożliwia ustawienie domyślnego szablonu — dla całego konta Ceneo, dla określonych kategorii z magazynu bądź dla określonych produktów.

 

Domyślnie wykorzystywany szablon oferty możesz ustawić w dwóch miejscach:

 • Domyślny szablon oferty dla wybranego konta Ceneo można ustawić w dziale Ceneo → Konta Ceneo → Ustawienia (wybranego konta) → Ustawienia wystawiania → Domyślny szablon oferty. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej ustawieniom konta – Konta Ceneo
 • Domyślny szablon oferty dla wybranych kategorii w magazynie lub dla konkretnych produktów skonfigurujesz w dziale Ceneo → Powiązania. Możesz zdefiniować dowolną ilość szablonów, a następnie przypisać je poszczególnym przedmiotom lub kategoriom. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej zakładce Powiązania

Jeśli dany produkt nie będzie miał przypisanego szablonu oferty w dziale „Powiązania”, podczas wystawiania zostanie użyty szablon skonfigurowany w dziale „Konta Ceneo”. Szablon możesz także ręcznie wybrać z listy – podczas wystawiania oferty.  

 

Więcej informacji na temat szablonów HTML znaleźć można w artykule Konfiguracja szablonów HTML aukcji

 

3. Powiązania

 

Aby ułatwić proces wystawiania oferty, system BaseLinker pozwala na przypisanie wybranego szablonu do danego produktu lub do danej kategorii z magazynu albo nawet do całego konta Ceneo. Dzięki temu właściwy szablon uzupełni się automatycznie w formularzu wystawiania.

 • Dział Ceneo→ Powiązania → Przypisz kategoriom pozwala na stworzenie powiązań dla określonych kategorii z magazynu.
 • Dział Ceneo → Powiązania → Przypisz produktom umożliwia stworzenie powiązań dla określonych produktów.

 

Dobór szablonu odbywa się w następującej kolejności:

 1. Najpierw brany jest pod uwagę szablon przypisany bezpośrednio do produktu w zakładce „Przypisz produktom”.
 2. Jeśli produkt bezpośrednio nie ma przypisanego szablonu, system sprawdza, czy szablon przypisany jest do wybranej kategorii „Przypisz kategoriom”
 3. Jeśli kategoria nie ma przypisanego żadnego szablonu, system sprawdza ustawienia konta w dziale Ceneo → Konta Ceneo → Ustawienia → Ustawienia wystawiania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej ustawieniom Konta Ceneo.

 

4. Konta Ceneo

Ustawienia dla całego Konta Ceneo można skonfigurować w Dziale Ceneo→ Konta Ceneo → Ustawienia. Na ekranie „Edycja ustawień” znajduje się pięć zakładek. Pierwsza – „Połączenie” została już omówiona w części poświęconej podłączeniu konta Ceneo. Kolejne cztery zostaną opisane poniżej.

 

Zakładka „Zamówienia” dotyczy domyślnych ustawień związanych z zamówieniami, dla całego konta Ceneo.

 

 

 

System pozwala na domyślne ustawienie następujących wartości:

 • Domyślna stawka VAT – stawka VAT która będzie wstawiana w zamówieniu. Przy czym, jeżeli wystawiane oferty zostaną powiązane z produktami z magazynu, to w ofercie pojawi się stawka VAT przypisana do danego produktu w magazynie.
 • Status zamówienia – status, do którego trafia pobrane zamówienie.
 • Pobieraj zamówienia – pozwala na automatyczne pobieranie zamówień co 60 minut
 • Przekazuj zamówienia do sklepu – przydatna, jeżeli posiadasz podłączony sklep internetowy.
 • Pobieranie zamówień – produkty – podczas pobierania zamówień wstaw do zamówienia oryginalną nazwę produktu z magazynu (zamiast nazwy produktu z oferty).

 

Zakładka „Ustawienia wystawiania” dotyczy domyślnych ustawień związanych z wystawianiem oferty, dla całego konta Ceneo.

 

 

 

System pozwala na domyślne ustawienie następujących wartości:

 • Generuj XML z ofertą – w tym miejscu użytkownik może wygenerować plik XML niezbędny do wystawiania ofert na Ceneo. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Podłączanie kont Ceneo.
 • Domyślny szablon oferty
 • Mnożnik ceny
 • Dodaj do ceny
 • Rozwinięte sekcje – w tym miejscu użytkownik może zadecydować, czy po otwarciu formularza wystawienia oferty sekcje „Param” oraz „Dane” będą rozwinięte.
 • Galeria zdjęć — kolejność
 • Galeria zdjęć — ilość zdjęć
 • Maksymalna dostępna ilość
 • Ustawienia ilości
 • Warianty
  • Kopiuj SKU z głównego produktu, jeżeli nie ma w wariantach.
  • Kopiuj EAN z głównego produktu, jeżeli nie ma w wariantach.

 

W zakładce „XML Log” znajdują się informacje, kiedy został zbudowany dany plik XML przez system BaseLinker, oraz kiedy został on pobrany przez Ceneo.

 

Zakładka „Status zamówień” dotyczy domyślnych ustawień związanych z przekazywaniem statusów poszczególnych zamówień z systemu BaseLinker na platformę Ceneo. Dzięki powiązaniu statusów każda zmiana statusu zamówienia w BaseLinkerze zmieni również status zamówienia w serwisie. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w serwisie nie zmienia statusu w BaseLinkerze).

 

 

FAQ – Ceneo

Czy mogę założyć konto sprzedawcy Ceneo, jeżeli nie posiadam sklepu?

Tak. Wystarczy, że przy zakładaniu konta w polu „Profil” wybierzesz „Nie mam sklepu (np. handmade)”.

 

Zwróć uwagę na to, iż „handmade” to tylko przykład, a produkty możesz wystawiać w dowolnych kategoriach 🙂

Czy jest możliwe wystawianie tylko wybranych produktów z magazynu?

Tak, do pliku XML w dziale [Ceneo -> Wystawianie] można dodać jedynie wybrane produkty z magazynu.

W jaki sposób zmienić opis produktów wystawionych na Ceneo?

Należy wystawić ten sam produkt z danego magazynu po raz drugi (z identycznym numerem ID), ale ze zmienionym opisem. Wówczas w pliku XML wszystkie informacje przypisane do danego produktu zostaną zaktualizowane („stary” produkt zostanie usunięty i zastąpiony „nowym”, z nowym opisem).

Jaki jest koszt integracji z Ceneo?

Integracja z Ceneo jest dostępna w ramach abonamentu. Cennik znajduje się na stronie: http://baselinker.com/cennik/.

Natomiast w kwestii opłat związanych z obsługą samego konta należy skontaktować się bezpośrednio z Ceneo. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są również na stronie: https://biznes.ceneo.pl/baza-wiedzy (Pierwsze kroki -> Finanse).

Czy mogę dodać do konta Ceneo dwa pliki XML - jeden ze sklepu i jeden z systemu BaseLinker?

Na konto Ceneo można wstawić tylko jeden plik XML. Sprzedawcy, którzy chcą wystawiać oferty jednocześnie przez sklep i przez system BaseLinker muszą mieć osobne konta.

Czy mogę wystawić na Ceneo produkty bez numeru EAN?

Co do zasady Ceneo wymaga, aby dla każdego produktu podać następujące parametry:

 • numer EAN
 • kategoria
 • nazwa producenta
 • kod producenta
 • waga
 • dostępność

Mechanizm systemu BaseLinker również sprawdza, czy informacje te są uzupełnione.

Jakie dane podlegają aktualizacji na podstawie pliku XML?

Oferta, która została przeniesiona z zakładki „W kolejce” do zakładki „Trwające” zawiera już tylko informacje o cenie i o stanie magazynowym produktu.

 

 

Przy zerowym stanie magazynowym przy danej ofercie Ceneo wyświetli się informacja „Aktualnie brak ofert tego produktu”.