Integracja - Ceneo

Konfiguracja konta Ceneo

System BaseLinker można zintegrować z platformą Ceneo.pl. Ceneo to nie tylko porównywarka cen, ale także marketplace – kupujący składać mogą zamówienia bezpośrednio na stronie Ceneo.

 

Dzięki usłudze „Kup na Ceneo” użytkownicy Ceneo mogą dokonywać zakupów bezpośrednio w serwisie, realizując jedno wspólne zamówienie dla wielu produktów z różnych sklepów. 

Moduł ma podobne możliwości jak integracje z Allegro, eBay czy Amazon.

Integracja wykorzystuje API Ceneo. Możliwe jest wystawianie ofert na Ceneo bez posiadania własnego sklepu internetowego.

 

Moduł umożliwia:
 • Wystawianie ofert na podstawie magazynu sklepu internetowego, magazynu BaseLinkera, magazynu hurtowni lub innego magazynu podpiętego do systemu. W dziale Ceneo → Wystawianie dostępna jest również dodatkowa metoda wystawiania: automatyczne wystawianie. Umożliwia ona szybkie tworzenie nowych ofert bez potrzeby przechodzenia przez formularz wystawiania. Możliwe jest np. automatyczne wystawianie wybranych albo też wszystkich nowych produktów, jakie pojawiają się w sklepie lub magazynie, bez dokonywania żadnej dodatkowej pracy – wystarczy że produkt pojawi się sklepie lub magazynie i od razu wystawiony może zostać na Ceneo.
 • Automatyczną synchronizacja stanów i cen w ofertach.
 • Pobieranie zamówień złożonych przez „Kup na Ceneo” do BaseLinkera i ewentualne przekazywanie ich dalej do sklepu internetowego.
 • Ściąganie stanu magazynowego w sklepie lub magazynie BaseLinkera towarów kupionych bezpośrednio na Ceneo.

Przed skorzystaniem z integracji, należy uzyskać dostęp do API na stronie https://shops.ceneo.pl/WebApi/WebApiAccount. Warto zapoznać się również z artukułem Rodzaje integracji z Ceneo 

 

Moduł Ceneo

Konto Ceneo możesz dodać w dziale Integracje → Dodaj integrację. Moduł Ceneo w systemie BaseLinker zawiera pięć zakładek. Pierwsza „Wystawianie” związana jest z wystawianiem ofert, kolejna „Zarządzanie ofertami” dotyczy zarządzania trwającymi bądź zakończonymi ofertami. Pozostałe zakładki – „Parametry”, „Szablony ofert” oraz „Powiązania” – związane są z konfiguracją konta i zostaną omówione w tym artykule.

 

Cykl dotyczący platformy Ceneo zawiera następujące artykuły:

 1. Rodzaje integracji z Ceneo
 2. Konfiguracja konta Ceneo
 3. Wystawianie i zarządzanie ofertami Ceneo
 4. Obsługa zamówień Ceneo

 

I. Podłączanie kont Ceneo

Podłączenie konta Ceneo składa się z dwóch etapów.

1. Import zamówień

Przy włączonej opcji „Kup teraz” na koncie Ceneo, kupujący składać mogą zamówienia bezpośrednio na stronie Ceneo. System BaseLinker umożliwia pobieranie takich zamówień i ich obsługę w panelu Manager zamówień bądź przekazanie takich zamówień do sklepu internetowego.

 

Aby podłączyć konto Ceneo, wykonaj następujące kroki:

 

1. Skonfiguruj połączenie po stronie Ceneo oraz pobierz klucz API. W tym celu:

 

 • Dodaj następujące adresy IP: 147.135.222.32 oraz 217.182.164.191
 • W górnej części strony znajduje się pozycja „Twój klucz do API”. Skopiuj klucz do schowka, wymagane będzie podanie go przy podłączaniu konta Ceneo w BaseLinkerze.

2. Przejdź do działu Integracje, kliknij zielony przycisk „+Dodaj integrację”, a następnie w sekcji „Marketplace” wybierz „Kup na Ceneo”.

 

3. Pojawi się ekran „Edycja ustawień”. Podaj nazwę swojego konta (dowolną nazwę służącą identyfikacji konta w systemie BaseLinker) oraz klucz API, a następnie wybierz niebieski przycisk „Zapisz”.

 

 

4. Po podłączeniu konta przejdź do działu Ceneo → Zarządzanie ofertami →  Import ofert  i zaimportuj oferty już wystawione na Ceneo.  Przy imporcie należy podać link z ofertami – jest to link do pliku XML, który został wygenerowany w sklepie internetowym i następnie umieszczony na koncie Ceneo w dziale Zarządzanie sklepem → Aktualizacja oferty → Twoje ustawienia.

 

Jeżeli zamierzasz wystawiać oferty Ceneo wykorzystując do tego BaseLinker, to taki import możesz wykonać tylko raz.

 

2. Wystawianie ofert

Aby umożliwić sobie wystawianie ofert na Ceneo poprzez system BaseLinker, należy wygenerować link do pliku XML, a następnie umieścić ten link na koncie Ceneo. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 

1. Przejdź do Integracje → Konto Ceneo → Ustawienia → Ustawienia wystawiania  i w polu „Generuj XML z ofertą” zaznacz „Tak”, a następnie wybierz niebieski przycisk „Zapisz”.

 

2. Upewnij się, że w dziale Integracje → Sklepy internetowe → Ustawienia →  Produkty w polu „Wzór linku do oferty sklepu”, podany jest wzór linku, jaki jest budowany do oferty w sklepie. Link ten domyślnie dodawany jest do kilku platform takich jak Shoper, PrestaShop, Magento, ClickShop, Sklepicom, RedCart, IAI-Shop, Selly, Sky-Shop, WooCommerce oraz shopGold. Link do produktu jest zależny od konkretnego sklepu, jego konfiguracji oraz dodanych modułów. Aby uzyskać uniwersalny wzór linku, należy skontaktować się z twórcami oprogramowania.

 

3. Dodaj do pliku XML oferty (plik nie może być pusty). Jeżeli wcześniej zaimportowałeś już oferty Ceneo wystawione przez sklep do systemu BaseLinker, to możesz pominąć krok 3 i 4.

 

Jeżeli sprzedawca zaimportuje oferty Ceneo i powiąże je z produktami z magazynu sklepu internetowego, a następnie na koncie Ceneo plik XML wygenerowany przez sklep zastąpi plikiem XML wygenerowanym w systemie BaseLinker, to każda oferta zachowa początkowy numer identyfikacyjny Ceneo (numer nadany przy wystawianiu oferty przez moduł Ceneo w sklepie). Dla takich ofert dostępna jest synchronizacja stanów i cen. Oferty te można również aktualizować, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ofert Ceneo wystawionych bezpośrednio w systemie BaseLinker.

 

Aby dodać nowe oferty do pliku XML przejdź do działu Ceneo → Wystawianie i dodaj przynajmniej jedną ofertę.

 

Nowe oferty zostaną przeniesione do Ceneo → Zarządzanie ofertami → W kolejce. Po kilku godzinach oferty powinny zostać dodane do pliku XML. Dostępne są następujące statusy:

 • Oczekuje w kolejce do wysłania
 • W trakcie przetwarzania
 • Produkt zostanie dodany do pliku Ceneo
 • Produkt został dodany do pliku Ceneo

 

4. Poczekaj aż w dziale Ceneo → Zarządzanie ofertami → W kolejce oferta zmieni status na „Produkt został dodany do pliku Ceneo” (zwykle trwa to do 8 godzin).

 

 

 

5. Sprawdź w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia →  XML Log czy oferty zostały już dodane do pliku XML (status „Zbudowano”). Jeśli tak – przejdź do zakładki  Ustawienia wystawiania i skopiuj link do pliku XML z ofertą.

 

6. Prześlij do Ceneo na [email protected] link do pliku XML podając ID sklepu na Ceneo.

 

Plik XML jest odświeżany w systemie BaseLinker co kilka godzin. Ceneo minimum raz dziennie skanuje taki plik i pobiera nowe oferty. W dziale Ceneo → Konta Ceneo → Ustawienia →  XML Log można sprawdzić, kiedy nowe oferty zostały dodane do pliku (status „Zbudowano”), a kiedy plik został pobrany przez Ceneo (status „Pobrano”).

 

BaseLinker przeniesie oferty z zakładki „W kolejce” do zakładki „Trwające” w momencie, gdy Ceneo pobierze te oferty. Pobrane oferty trafiają do kolejki ofert oczekujących na integrację. Oferty takie są ręcznie weryfikowane po stronie Ceneo. W związku z tym nowe oferty dodawane w ciągu całego dnia mogą pojawić się na platformie np. wieczorem albo następnego dnia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Pierwsze kroki na Ceneo  (sekcja Co dzieje się podczas pierwszego przetworzenia pliku XML?)

 

Możesz podłączyć dowolną liczbę kont Ceneo, przy czym na danym koncie mogą być wystawione produkty tylko z jednego magazynu.

 

II. Import produktów

Produkty można dodać do magazynu BaseLinkera na kilka sposobów:

 • Produkty mogą  być dodane do magazynu ręcznie (przycisk „+ dodaj produkt” w dziale Magazyn BL → Produkty).
 • Produkty mogą zostać zaimportowane do systemu automatycznie:
  • z aukcji/oferty Marketplace (na przykład z platformy Ceneo – dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji Import ofert)
  • z pliku

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Import produktów. 

 

III. Konfiguracja konta Ceneo

Cennik wysyłek należy skonfigurować w panelu administracyjnym Ceneo. Informacje dotyczące wybranego przez kupującego sposobu dostawy zostaną pobrane wraz z zamówieniem do systemu BaseLinker.

 

Prawidłowe zdefiniowanie kosztów dostawy jest istotnym elementem funkcjonowania sklepu w serwisie Ceneo. Pozwala zwiększyć konwersję poprzez uwidocznienie kosztów przy ofercie (użytkownik nie musi dokonywać przekliku do sklepu w celu weryfikacji tej informacji), uwzględnia ofertę sklepu w momencie użycia przez użytkownika sortowania wg. Ceny z kosztem dostawy oraz pozwala na uczestnictwo w usłudze „Kup Teraz”.

 

W odróżnieniu od innych marketplace, kategorie produktów podlegają weryfikacji dopiero po przesłaniu danej oferty do Ceneo. Oznacza to, iż przy wystawianiu oferty, każda kategoria przypisana do danego produktu zostanie przekazana do Ceneo. Informacja taka ułatwi przyporządkowanie produktu do właściwej kategorii Ceneo, przy czym modyfikacja ta wykonywana jest przez zespół Ceneo.

 

1. Parametry

Ceneo wymaga, aby dla każdego produktu podać następujące parametry:

 • numer EAN
 • kategoria – BaseLinker automatycznie uzupełnia ten parametr kategorią produktu w sklepie.
 • nazwa producenta
 • kod producenta
 • waga
 • dostępność

Istnieje możliwość wykrycia bądź skopiowania tych parametrów z magazynu. System BaseLinker umożliwia stworzenie reguł określających, w jaki sposób mają automatycznie uzupełniać się parametry produktu w formularzu wystawiania oferty. Takie reguły stworzysz w Dziale Ceneo  → Parametry. Dla parametrów Ceneo możesz wskazać odpowiednie parametry z magazynu lub ustawić dla nich stałe wartości. Reguły należy zdefiniować osobno dla każdego magazynu. Zachęcamy do skonfigurowania tego działu, by uniknąć ręcznego określania parametrów w formularzu wystawiania oferty.

 

Ponadto do Ceneo mogą zostać wysłane wszystkie parametry przypisane do produktu w magazynie. Po przesłaniu tych dodatkowych parametrów Ceneo analizuje je i dopasowuje do wyświetlanej na platformie oferty.

 

 

Użytkownik może skopiować ustawione reguły uzupełniania parametrów do innego magazynu. Przy czym czynność ta spowoduje usunięcie istniejących reguł w magazynie docelowym dla tych parametrów.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w osobnym artykule Uzupełnianie parametrów. 

2. Szablony ofert

Dzięki dodaniu do BaseLinkera własnych szablonów ofert oraz ich skonfigurowaniu umożliwisz sobie między innymi szybkie wystawianie oferty, oraz automatyczne uzupełnianie jej informacjami o produkcie prosto z magazynu.

 

Możesz użyć szablonu, którego używałeś wcześniej, wprowadzając w nim kosmetyczne zmiany. Szablon należy uczynić uniwersalnym, poprzez dodanie naszych specjalnych tagów. Dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu szablonu, podczas wystawiania zostaje on automatycznie uzupełniony informacjami o wystawianym przedmiocie (opis, obrazki itp.). Przy czym szablon taki może zostać zmodyfikowany przez Ceneo.

 

Tworzenie nowego szablonu

Lista wszystkich szablonów znajduje się w Dziale Ceneo → Szablony ofert. Aby stworzyć nowy szablon, należy wybrać zielony przycisk „+ Nowy szablon”.

Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nazwę szablonu oraz kod HTML. Do stworzenia uniwersalnych szablonów, możesz użyć specjalnych tagów BaseLinkera. Podczas wystawiania, zostają one automatycznie zamienione na odpowiednie informacje danego przedmiotu (np. w miejsce tagu [opis] zostanie wstawiony opis przedmiotu z magazynu). Spis tagów znajduje się z lewej strony ekranu „Dodaj / edytuj szablon”. Aby sformatować taki szablon (na przykład dodać pogrubienia, różne rozmiary czcionek itp.) należy skorzystać z odpowiednich znaczników HTML.

 

Aby ustawić zdjęcie produktu głównego, należy podczas edycji szablonu aukcji użyć tagu [obrazek] w postaci <img src=”[obrazek]” >.

 

Domyślny szablon oferty

Podczas wystawiania nowej oferty w BaseLinkerze, będziesz mógł wybrać szablon ręcznie z listy. Ponadto system umożliwia ustawienie domyślnego szablonu — dla całego konta Ceneo, dla określonych kategorii z magazynu bądź dla określonych produktów.

 

Domyślnie wykorzystywany szablon oferty możesz ustawić w dwóch miejscach:

 • Domyślny szablon oferty dla wybranego konta Ceneo można ustawić w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Domyślny szablon oferty. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej ustawieniom konta – Konta Ceneo
 • Domyślny szablon oferty dla wybranych kategorii w magazynie lub dla konkretnych produktów skonfigurujesz w dziale Ceneo → Powiązania. Możesz zdefiniować dowolną ilość szablonów, a następnie przypisać je poszczególnym przedmiotom lub kategoriom. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej zakładce Powiązania

Jeśli dany produkt nie będzie miał przypisanego szablonu oferty w dziale Ceneo → Powiązania, podczas wystawiania zostanie użyty szablon skonfigurowany w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia. Szablon możesz także ręcznie wybrać z listy – podczas wystawiania oferty.  

 

Więcej informacji na temat szablonów HTML znaleźć można w artykule Konfiguracja szablonów HTML aukcji

 

3. Powiązania

 

Aby ułatwić proces wystawiania oferty, system BaseLinker pozwala na przypisanie wybranego szablonu do danego produktu lub do danej kategorii z magazynu albo nawet do całego konta Ceneo. Dzięki temu właściwy szablon uzupełni się automatycznie w formularzu wystawiania.

 • Dział Ceneo → Powiązania → Przypisz kategoriom pozwala na stworzenie powiązań dla określonych kategorii z magazynu.
 • Dział Ceneo → Powiązania → Przypisz produktom umożliwia stworzenie powiązań dla określonych produktów.

 

Dobór szablonu odbywa się w następującej kolejności:

 1. Najpierw brany jest pod uwagę szablon przypisany bezpośrednio do produktu w zakładce „Przypisz produktom”.
 2. Jeśli produkt bezpośrednio nie ma przypisanego szablonu, system sprawdza, czy szablon przypisany jest do wybranej kategorii „Przypisz kategoriom”
 3. Jeśli kategoria nie ma przypisanego żadnego szablonu, system sprawdza ustawienia konta w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia → Ustawienia wystawiania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej ustawieniom Konta Ceneo.

 

4. Konta Ceneo

Ustawienia dla całego Konta Ceneo można skonfigurować w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia.  Na ekranie „Edycja ustawień” znajduje się siedem zakładek. Pierwsza – „Połączenie” została już omówiona w części poświęconej podłączeniu konta Ceneo. Kolejne zostaną opisane poniżej.

 

Zakładka „Zamówienia” dotyczy domyślnych ustawień związanych z zamówieniami, dla całego konta Ceneo.

 

 

System pozwala na domyślne ustawienie następujących wartości:

 • Domyślna stawka VAT – stawka VAT która będzie wstawiana w zamówieniu. Przy czym, jeżeli wystawiane oferty zostaną powiązane z produktami z magazynu, to w ofercie pojawi się stawka VAT przypisana do danego produktu w magazynie.
 • Status zamówienia – status, do którego trafia pobrane zamówienie.
 • Pobieraj zamówienia – pozwala na automatyczne pobieranie zamówień co 60 minut
 • Przekazuj zamówienia do sklepu – w tym miejscu można włączyć przekazywanie zamówień do sklepu internetowego.
 • Pobieranie zamówień – produkty – podczas pobierania zamówień wstaw do zamówienia oryginalną nazwę produktu z magazynu (zamiast nazwy produktu z oferty).

 

Zakładka „Ustawienia wystawiania” dotyczy domyślnych ustawień związanych z wystawianiem oferty, dla całego konta Ceneo.

 

 

System pozwala na domyślne ustawienie następujących wartości:

 • Generuj XML z ofertą – w tym miejscu użytkownik może wygenerować plik XML niezbędny do wystawiania ofert na Ceneo. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Podłączanie kont Ceneo.
 • Domyślny szablon oferty
 • Mnożnik ceny
 • Dodaj do ceny
 • Rozwinięte sekcje – w tym miejscu użytkownik może zadecydować, czy po otwarciu formularza wystawienia oferty sekcje „Param” oraz „Dane” będą rozwinięte.
 • Galeria zdjęć — kolejność
 • Galeria zdjęć — ilość zdjęć
 • Maksymalna dostępna ilość
 • Ustawienia ilości
 • Warianty
  • Kopiuj SKU z głównego produktu, jeżeli nie ma w wariantach.
  • Kopiuj EAN z głównego produktu, jeżeli nie ma w wariantach.

 

W zakładce „XML Log” znajdują się informacje, kiedy został zbudowany dany plik XML przez system BaseLinker, oraz kiedy został on pobrany przez Ceneo.

 

Zakładka „Status zamówień” dotyczy domyślnych ustawień związanych z przekazywaniem statusów poszczególnych zamówień z systemu BaseLinker na platformę Ceneo. Dzięki powiązaniu statusów każda zmiana statusu zamówienia w BaseLinkerze zmieni również status zamówienia w serwisie (należy jedynie zwrócić uwagę na kolejność przesyłanych statusów, np. początkowo należy ustawić status ‚potwierdzone’, a następnie dopiero status ‚wysłane’). Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w serwisie nie zmienia statusu w BaseLinkerze).

 

W zakładce „Ceny” sprzedawca ma możliwość włączenia synchronizacji cen dla danego konta Ceneo.

 

 

Ekran ten podzielony jest na 3 obszary:

 • Ustawienia wtyczki automatycznej aktualizacji ceny
 • Logi z synchronizacji ceny
 • Wyszukiwanie po numerze aukcji – w tym miejscu można sprawdzić synchronizację ceny na wybranej aukcji.

 

Ceny w pliku XML można synchronizować co 24 godziny (wówczas cena synchronizowana jest w godzinach nocnych)  lub co godzinę. Natomiast dodatkowo należy potwierdzić, jak często plik taki jest pobierany przez Ceneo z konta danego sprzedawcy, gdyż jest to ustalane indywidualnie z Ceneo.

 

W zakładce „Stany” sprzedawca ma możliwość włączenia synchronizacji ilości produktów w ofercie Ceneo zgodnie z aktualnym stanem magazynowym.

 

 

Moduł umożliwia:

 • zwiększenie ilości dostępnej w ofercie do wysokości stanu magazynowego
 • zmniejszenie ilości dostępnej w ofercie do wysokości stanu magazynowego (np. jeżeli ten sam produkt sprzedano na innej aukcji / ofercie na innym marketplace)

 

Plik XML jest aktualizowany – w zależności od ustawień – maksymalnie po 8 godzinach  lub po godzinie.  Natomiast aktualizacja oferty następuje, gdy Ceneo pobierze plik XML. Dlatego dodatkowo należy potwierdzić, jak często plik taki jest pobierany przez Ceneo z konta danego sprzedawcy, gdyż jest to ustalane indywidualnie z Ceneo. Godziny pobrań pliku XML można zweryfikować w panelu sklepowym Ceneo w zakładce Zarządzanie sklepem -> Aktualizacja oferty -> Twoje ustawienia.

 

IV. Synchronizacja stanu magazynowego po zakupie

Każde pobrane zamówienie Ceneo automatycznie zmniejsza stan magazynowy produktu. Synchronizacja przebiega poprawnie, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 1. Oferta, na której złożono zamówienie, znajduje się w dziale Ceneo → Zarządzanie ofertami.
 2. Oferta jest poprawnie powiązana z produktem z magazynu.

 

Oferty Ceneo wystawione przez system BaseLinker przenoszone są automatycznie do działu Ceneo → Zarządzanie ofertami. Są one także powiązane z produktami z magazynu.

 

Jeżeli oferty wystawione zostały poza systemem BaseLinker, należy je zaimportować w dziale Ceneo → Import ofert. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Import ofert. Sprzedawcy, którzy nie posiadają własnego sklepu internetowego mogą zaimportować oferty Ceneo z włączoną opcją tworzenia nowych produktów w magazynie BaseLinker.

 

Każda oferta musi być również poprawnie powiązana z produktem z magazynu. W dziale Ceneo → Zarządzanie ofertami → Wyszukiwanie zaawansowane → Ostrzeżenie można sprawdzić, które oferty Ceneo nie są powiązane z produktami z magazynu. Oferty takie należy zaznaczyć, a następnie wybrać przycisk Operacje → Powiąż z produktami z magazynu.

 

 

FAQ – Ceneo

Czy mogę założyć konto sprzedawcy Ceneo, jeżeli nie posiadam sklepu?

Tak. Wystarczy, że przy zakładaniu konta w polu „Profil” wybierzesz „Nie mam sklepu (np. handmade)”.

 

Zwróć uwagę na to, iż „handmade” to tylko przykład, a produkty możesz wystawiać w dowolnych kategoriach 🙂

Czy jest możliwe wystawianie tylko wybranych produktów z magazynu?

Tak, do pliku XML w dziale [Ceneo -> Wystawianie] można dodać jedynie wybrane produkty z magazynu.

W jaki sposób zmienić opis produktów wystawionych na Ceneo?

Należy wystawić ten sam produkt z danego magazynu po raz drugi (z identycznym numerem ID), ale ze zmienionym opisem. Wówczas w pliku XML wszystkie informacje przypisane do danego produktu zostaną zaktualizowane („stary” produkt zostanie usunięty i zastąpiony „nowym”, z nowym opisem).

Jaki jest koszt integracji z Ceneo?

Integracja z Ceneo jest dostępna w ramach abonamentu. Cennik znajduje się na stronie: http://baselinker.com/cennik/.

Natomiast w kwestii opłat związanych z obsługą samego konta należy skontaktować się bezpośrednio z Ceneo. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są również na stronie: https://biznes.ceneo.pl/baza-wiedzy (Pierwsze kroki -> Finanse).

Czy mogę dodać do konta Ceneo dwa pliki XML - jeden ze sklepu i jeden z systemu BaseLinker?

Na konto Ceneo można wstawić tylko jeden plik XML. Sprzedawcy, którzy chcą wystawiać oferty jednocześnie przez sklep i przez system BaseLinker muszą mieć osobne konta.

Czy mogę wystawić na Ceneo produkty bez numeru EAN?

Co do zasady Ceneo wymaga, aby dla każdego produktu podać następujące parametry:

 • numer EAN
 • kategoria
 • nazwa producenta
 • kod producenta
 • waga
 • dostępność

Mechanizm systemu BaseLinker również sprawdza, czy informacje te są uzupełnione.

Jakie dane podlegają aktualizacji na podstawie pliku XML?

Oferta, która została przeniesiona z zakładki „W kolejce” do zakładki „Trwające” zawiera już tylko informacje o cenie i o stanie magazynowym produktu.

 

 

Przy zerowym stanie magazynowym przy danej ofercie Ceneo wyświetli się informacja „Aktualnie brak ofert tego produktu”.

Pomocne?