Magazyn BaseLinker

Jak działa magazyn, konfiguracja

Magazyn BaseLinkera jest prostym w budowie narzędziem, które umożliwia przede wszystkim stworzenie bazy produktów do wystawiania na platformach marketplace typu Allegro i eBay oraz prowadzenie stanu magazynowego. Nie jest możliwa szczegółowa ewidencja towarów, przyjęć, wydań, zwrotów itp. W przyszłości planowana jest przebudowa całego działu, co umożliwi wprowadzenie wielu nowych funkcjonalności.

 

Magazyn produktów BaseLinker przeznaczony jest dla sprzedawców nieposiadających zewnętrznej bazy produktów (np. sklepu internetowego). Zalecamy, aby sprzedawcy posiadający sklep korzystali z magazynu sklepu. Wyjątkiem jest np. sytuacja, jeśli na Allegro/eBay sprzedawane są produkty, których nie ma w sklepie. Po podłączeniu sklepu internetowego produkty z magazynu widoczne są „w locie” w dziale Allegro / eBay / pozostałe marketplace → Wystawianie.

 


Dodawanie produktów

 

Produkty można dodać do magazynu BaseLinkera na kilka sposobów:

 • Ręcznie
 • Poprzez import aukcji / ofert z włączoną opcją tworzenia produktów w magazynie BaseLinker
 • Poprzez import produktów z pliku

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Import produktów.

 

Pamiętaj o regularnym tworzeniu kopii zapasowych magazynu. 

 

Niepoprawnie skonfigurowany import może spowodować nieodwracalną utratę danych (np. usunięcie opisów lub nadpisanie ich inną wartością). Ponadto usunięcie danej kategorii produktów spowoduje usunięcie wszystkich przypisanych do niej produktów.

 

Kopię zapasową możesz wykonać, pobierając plik z magazynem w dziale Magazyn BaseLinker » Eksport (polecamy domyślny eksport do formatu XML). Przy czym taki eksport nie uwzględnia zdjęć produktów.


Wystawianie aukcji

 

Produkty widoczne są do wystawienia w dziale Allegro / eBay / pozostałe marketplace  → Wystawianie. Wystawianie aukcji produktów z magazynu odbywa się tak samo, jak wystawianie produktów ze sklepu.  Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Wystawianie aukcji – formularz.

 

Zanim zaczniesz wystawiać, pamiętaj o skonfigurowaniu systemu, by uprościć wystawianie do kilku kliknięć. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji poszczególnych modułów znajdują się w artykule Konfiguracja BaseLinkera.


Synchronizacja stanu magazynowego

 

Synchronizacja stanu magazynowego. Stan magazynowy aktualizuje się automatycznie:

 • po otrzymaniu formularza opcji dostawy –  w przypadku Allegro / eBay,
 • po potwierdzeniu zamówienia wprowadzonego do systemu ręcznie,
 • w momencie pobrania zamówienia – w przypadku zamówień z pozostałych platform marketplace oraz sklepów internetowych.

Aby pobrane zamówienie zmniejszyło stan magazynowy, każda aukcja musi być powiązana z produktem z magazynu (może to być magazyn sklepu internetowego, magazyn BaseLinker lub inny podłączony do systemu magazyn).

 • W przypadku wystawiania aukcji i ofert bezpośrednio z magazynu powiązania te utworzą się automatycznie.
 • Jeżeli aukcje i oferty zostały zaimportowane do systemu, należy je dodatkowo powiązać z produktami z magazynu.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu. 

 

Synchronizacja ilości na aukcjach. System może synchronizować liczbę produktów na aukcji z liczbą produktów w magazynie. Jest to przydatne w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż na kilku platformach. Przykładowo w momencie, gdy stan magazynowy produktu zmniejszy się ze względu na zakup na aukcji A, moduł synchronizacji zmniejszy liczbę produktów również na aukcji B. Za synchronizację odpowiadają moduły synchronizacji stanów i cen.

 

Szczegółowe informacje o synchronizacjach znajdziesz w artykule Synchronizacja stanu magazynowego oraz ilości i ceny na aukcjach/ofertach

 


Waluta

 

Magazyn BaseLinkera nie ma waluty. Oznacza to, iż jeśli przy produkcie będzie widniało np. 100 zł, to podczas wystawiania aukcji na Allegro cena produkty wyniesie 100 złotych, na eBay.de będzie to 100 euro, a na eBay.co.uk będzie to 100 funtów.

 

W ustawieniach danego konta Allegro / eBay / pozostałe marketplace możesz ustawić mnożnik ceny, która pojawi się w formularzu aukcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Domyślne ustawienia ofert.

 


Vat, EAN, SKU oraz waga

 

EAN / SKU / VAT / waga, jakie pobierają się w zamówieniach są takie jakie były przy produkcie w magazynie w momencie wystawiania aukcji na jego podstawie lub w momencie powiązywania aukcji z tym produktem.

 

Jeśli w międzyczasie zmienisz EAN / SKU/ VAT lub wagę przy produkcie w magazynie, pamiętaj, by ponownie powiązać aukcję z tym produktem. W przeciwnym wypadku dane nie zaktualizują się w nowych zamówieniach.

 

Powiązanie pomiędzy aukcją / ofertą a produktem w magazynie następuje na podstawie ID produktu. Natomiast zalecamy, aby każdy produkt miał również oddzielny numer SKU oraz EAN. 

 

Ten sam numer SKU przypisany do kilku produktów może powodować następujące błędy:

 • nieprawidłowe zliczanie sumy produktów w zamówieniu
 • problem z przekazywaniem zamówienia do systemu ERP
 • problem z przekazywaniem zamówienia do systemu księgowości internetowej

 

 


FAQ – Magazyn BaseLinker

Jak zaimportować produkty z pliku XML do Magazynu BaseLinker?

Produkty do magazynu BaseLinkera można importować z pliku XML, tylko jeżeli ma on znaną BaseLinkerowi strukturę.

 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule  Import z pliku o zadanym formacie.

Czy mogę masowo edytować produkty?

Magazyn Baselinker aktualnie jeszcze nie ma opcji masowej edycji produktów.

 

Natomiast możesz zmodyfikować dane o produktach przy pomocy działu „Eksport” i „Import”:

 1. W dziale Magazyn BaseLinker → Eksport wykonaj eksport wybranych produktów np. do pliku „BL – Produkty – domyślny CSV”.
 2. Edytuj wyeksportowany plik.
 3. Zaimportuj plik w dziale BaseLinker → Import, by nadpisać dane produktów.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Modyfikacja danych.

Czy mogę wykonać kopię zapasową magazynu?

Tak, skorzystaj z jednego z domyślnych eksportów w dziale Magazyn Baselinker → Eksport.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Eksport produktów.

Dlaczego po zmianie VAT w magazynie wciąż widzę zły VAT w zamówieniach?

Jeśli zmieniłeś dane produktu w magazynie, a produkt był wcześniej powiązany z aukcją, musisz ponownie powiązać produkt z aukcją. 

 

W tym celu wybierz  Operacje → Powiąż z produktem z magazynu w dziale „Zarządzanie aukcjami”.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

Jak mogę dodać do produktu wiele zdjęć?

Magazyn BaseLinkera umożliwia dodanie do produktu 1 głównego zdjęcia i 15 dodatkowych zdjęć.

 

Jeśli potrzebujesz dodać więcej zdjęć, umieść je na zewnętrznym hostingu i dodaj linki do zdjęć w opisie produktu w znaczniku <img>.

Jak masowo zmienić parametry przy produktach w magazynie BaseLinker?

Magazyn Baselinker aktualnie jeszcze nie ma opcji masowej edycji produktów. Natomiast możesz zmodyfikować dane o produktach przy pomocy działu „Eksport” i „Import”.

 

Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Modyfikacja danych.(sekcja ‚modyfikacja parametru’).

Czy możliwa jest synchronizacja stanów/cen/informacji o produktach pomiędzy magazynem BaseLinker i magazynem sklepu?

Niestety nie.

 

BaseLinker może synchronizować ilości na aukcjach z magazynem sklepu lub z magazynem BaseLinkera. Natomiast nie zapewnia żadnej synchronizacji między magazynem sklepu a magazynem BaseLinkera.