Integracja - pozostałe Marketplaces

Obsługa zamówień Arena

Po wykonaniu konfiguracji konta i wystawieniu pierwszych ofert pozostaje nam już tylko zaczekać na zamówienia od klientów, które zostaną zaimportowane do działu Manager zamówień.

 

Cykl  dotyczących platformy Arena.pl zawiera następujące artykuły:

  1. Konfiguracja konta Arena
  2. Wystawianie i zarządzanie ofertami Arena
  3. Obsługa zamówień Arena
  4. Kopiowanie aukcji z Allegro na Arena

Pobieranie zamówień

Pobieranie zamówień z platformy Arena.pl do systemu BaseLinker można włączyć w Dziale Arena.pl → Konta Arena.pl → Ustawienia → Zamówienia → Pole „Pobieraj zamówienia”. Zamówienia będą wówczas pobierane automatycznie (co 60 minut). Dodatkowo za pomocą przycisku „Pobierz zamówienia” w dowolnym momencie możesz wywołać dodatkowe pobranie zamówień. Pamiętaj, że może być ono uruchomione maksymalnie trzy razy w ciągu godziny.

 

 

Pobrane zamówienia trafiają do Działu Manager zamówień → Zamówienia. Możesz je przefiltrować wybierając przycisk „Wyszukiwanie zaawansowane” i ustawiając jako źródło zamówienia wybrane bądź dowolne konto Arena.pl

 

Karta pojedynczego zamówienia wygląda tak samo, jak w przypadku zamówień pobranych z innych źródeł.

 

Numer zamówienia z platformy Arena można zobaczyć na dole ekranu, po prawej stronie, w sekcji „Informacje dodatkowe”( w tej samej sekcji znajdują się historie płatności, statusów, automatycznych akcji).

 

 

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w odrębnej sekcji pomocy zatytułowanej Manager zamówień.

 

Dodatkowo w systemie BaseLinker wyświetlone są informacje, kiedy nastąpił import zamówień i czy został on wykonany poprawnie, czy też wystąpiły błędy.

 

Dziale Manager zamówień → Ustawienia → Logi zamówień → Logi pobierania zamówień znajduje się lista logów dotyczących każdego pobrania zamówień z platformy Arena.pl. Dany log zawiera informację o dacie wykonania pobrania, ilości pobranych zamówień oraz o ewentualnych błędach.

 

 

 

 

Przekazywanie zamówień do sklepu

Pobieranie zamówień z platformy Arena.pl do sklepu internetowego można włączyć w Dziale Arena.pl → Konta Arena.pl → Ustawienia → Zamówienia → Pole „Przekazuj zamówienia do sklepu”. 

 

Ponadto należy w Dziale Sklepy internetowe → Wybrany sklep → Ustawienia → Wysyłki ustawić powiązania przesyłek.

 

 

Zanim zaczniesz przekazywać zamówienia z platformy Arena.pl do sklepu, upewnij się czy wszystkie oferty powiązane są w BaseLinkerze z odpowiednimi produktami ze sklepu. Jeśli oferty nie będą powiązane, do sklepu trafiać będą zamówienia niezwiązane z konkretnymi produktami.

Powiązanie statusów zamówień w BaseLinkerze i w sklepie

Powiązanie statusów systemu Baselinker ze statusami w sklepie umożliwia aktualizację statusów w sklepie po zmianie statusu w BaseLinkerze. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w sklepie nie zmienia statusu w BaseLinkerze). Ze sklepu pobierana jest jedynie informacja o statusie płatności (czy zamówienie jest już opłacone, czy nie).

 

By powiązać statusy zamówień przejdź do działu Sklepy internetowe → Ustawienia → Statusy zamówień → Powiązanie statusów. Wybranym statusom z BaseLinkera przypisz statusy, odpowiadające im w sklepie.

 

Statusy systemu BaseLinker przekazywane są do sklepu w przeciągu 1- 2 godzin.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w osobnym artykule Przekazywanie zamówień do sklepu.

 

Jeżeli chcesz wystawiać na platformie Arena produkty wcześniej wystawione na Allegro, warto zapoznać się z artykułem Kopiowanie aukcji z Allegro na Arena.

 

FAQ – Arena

Podczas dodawania oferty wyskakuje wiadomość "Wystąpił błąd podczas wystawiania oferty: Pole 'Dostępność' musi być większe od zera". Ilość produktów w magazynie jest większa od zera, co jeszcze muszę zmienić?

Oferty wystawione na platformie Arena zawierają informacje dotyczące dostępnej ilości oferowanych produktów. Dane te są automatycznie synchronizowane ze stanem magazynowym i nie ma potrzeby podawania takich informacji podczas wystawiania oferty.

 

Widoczne na formularzu wystawiania oferty pole „Dostępność” to dodatkowy parametr Arena. Oznacza on czas potrzebny na zrealizowanie zamówienia i określony jest w dniach. Parametr ten można ustawić:

 

  1. Ręcznie przy wystawianiu oferty, po wybraniu zakładki „Param” na formularzu wystawania oferty.
  2. Korzystając z automatycznego uzupełniania parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji. W tym celu należy przejść do działu Arena -> Kategorie i parametry -> Parametry Arena. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule Automatyczne uzupełnianie parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji.

 

Nie należy mylić parametru „Dostępność” w module Arena z polem „Wysyłka w ciągu” dostępnym w module Allegro. W module Arena nie ma możliwości ustawienia dla całego konta jednej, wybranej wartości tego parametru.