Pobieranie zamówień

Pobieranie zamówień

Sklep internetowy

Pobieranie zamówień z danego sklepu internetowego możesz włączyć w ustawieniach sklepu w dziale Integracje  Sklepy internetowe → Ustawienia → Zamówienia → Pobieranie zamówień. 

 

 

Konto marketplace

Pobieranie zamówień z danego konta marketplace możesz włączyć w ustawieniach konta danej integracji, w dziale  Integracje → Konto marketplace →Ustawienia → Zamówienia → Pobieranie zamówień. 

 

 

 

W każdym z tych działów możesz wybrać status, do którego mają trafiać zamówienia z danego źródła.

 

Jak często pobierane są zamówienia?

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, jak często BaseLinker pobiera zamówienia:

 

Platforma Jak często pobierane są zamówienia
Allegro Co 5 minut
eBay Co 30 minut
Amazon Co 10 minut
Pozostałe marketplace Co godzinę (API) lub w momencie ręcznego importu (MyDeal, Groupon i Gruper)
Sklep internetowy Co godzinę

 

Zamówienia ze sklepu oraz pozostałych platform marketplace (podłączonych przez API) domyślnie pobierane są co godzinę, jednak w dowolnym momencie możesz pobrać zamówienia ręcznie (dział Integracje  sekcja Ustawienia Integracji kolumna Pobierane dane → przycisk Zamówienia).

 

 

Od momentu włączenia pobierania zamówień z Allegro, eBay i Amazon, pobierane będą bieżące zamówienia. W nocy pobiorą się zamówienia z całego dnia. W przypadku zamówień ze sklepu, w ciągu godziny od momentu włączenia pobierania, w systemie pojawią się zamówienia z ostatnich 24 godzin.

 

Nazwa produktu z magazynu

Nazwy produktów w zamówieniu domyślnie pobierane są z danej aukcji. Natomiast system umożliwia pobieranie nazwy również z magazynu BaseLinkera, magazynu sklepu internetowego lub dowolnego magazynu podłączonego do BaseLinkera.

Nazwa pobierana jest zgodnie z produktem, jaki powiązany jest z daną aukcją.

 

Po wybraniu w dziale Integracje → Konto marketplace → Ustawienia → Zamówienia → Nazwy produktów z magazynu opcji „Tak” wszystkie nazwy produktów w nowych zamówieniach będą nazwami z magazynu. Te same nazwy przeniesione zostaną na fakturę czy paragon, jeśli te dokumenty zostaną wystawione do zamówienia. Ustawienie będzie miało zastosowanie tylko dla nowo pobranych zamówień. Zamówienia wcześniej istniejące w systemie nie zostaną zmienione.

 

 

Jeżeli zmieniłeś nazwę produktu w magazynie, zaktualizuj również aukcję.

 

W tym celu należy ponownie zapisać powiązanie aukcji z produktem poprzez Zarządzanie aukcjami → Operacje → Powiąż z produktem z magazynu → Wykonaj → Zapisz powiązania. Dodatkowe informacje na temat powiązań znajdują się w artukule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

 


FAQ

Jak często pobierane są zamówienia?

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, jak często BaseLinker pobiera zamówienia:

 

Platforma Jak często pobierane są zamówienia
Allegro Co 5 minut
eBay Co 30 minut
Amazon Co 10 minut
Pozostałe marketplace Co godzinę (API) lub w momencie ręcznego importu (MyDeal, Groupon i Gruper)
Sklep internetowy Co godzinę

 

Zamówienia ze sklepu oraz pozostałych platform marketplace (podłączonych przez API) domyślnie pobierane są co godzinę, jednak w dowolnym momencie możesz pobrać zamówienia ręcznie (dział Integracje  sekcja Ustawienia Integracji kolumna Pobierane dane → przycisk Zamówienia).

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Pobieranie zamówień.

Jak często przekazywane są zamówienia do sklepu?

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, kiedy BaseLinker przekazuje zamówienia do sklepu.

 

Platforma Kiedy BaseLinker przekazuje zamówienie?
Allegro, eBay natychmiast po otrzymaniu FODu (Formularza Opcji Dostawy)
Amazon, Ceneo, eMag, Arena natychmiast po pobraniu zamówienia ( jeżeli tylko została włączona dodatkowa opcja „Przekazuj zamówienia do sklepu” w ustawieniach modułu marketplace)
Zamówienia wprowadzone ręcznie natychmiast po potwierdzeniu zamówienia ręcznie

 

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji.

 

Rodzaj informacji Kiedy BaseLinker przesyła informację? 
Status zamówienia co 1 h
Status płatności co 4 h
Numer nadania natychmiast po nadaniu (chyba, że wybrano opcję – po przeniesieniu do danego  statusu – wówczas odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 – zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie)

 

 

Jak często przekazywane są numery nadania do sklepu?

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji.

 

Rodzaj informacji Kiedy BaseLinker przesyła informację? 
Status zamówienia co 1 h
Status płatności co 4 h
Numer nadania natychmiast po nadaniu (chyba, że wybrano opcję – po przeniesieniu do danego  statusu – wówczas odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 – zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie)

 

Czy do sklepu mogą być przekazywane tylko zamówienia z Allegro (z eBay nie)?

Do sklepu są przekazywane wszystkie zamówienia ze wszystkich kont Allegro oraz eBay (aktualnie nie ma możliwości przekazywania selektywnego zamówień jedynie z wybranych kont Allegro lub eBay) oraz zamówienia wprowadzone ręcznie.

 

Natomiast opcję przekazywania zamówień z  Amazon, Ceneo, Arena i eMag należy dodatkowo włączyć dla każdego konta osobno w dziale Integracje – Amazon / Ceneo / Arena / eMAG → Ustawienia → Zamówienia → Przekazuj zamówienia do sklepu.

Dlaczego zamówienie nie przekazało się do sklepu?

Jeśli występują problemy z przekazywaniem zamówień do sklepu, koniecznie sprawdź poprawność połączenia sklepu w dziale Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Połączenie → Przetestuj połączenie. Jeśli połączenie jest błędne, spróbuj ponownie je skonfigurować, ewentualnie skontaktuj się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Upewnij się również, iż włączyłeś przekazywanie zamówień w dziale Integracje → Sklep → Ustawienia → Zamówienia → Dodawanie zam. do sklepu → Tak. A także w wybranych modułach markatplace Integracje → Amazon / Ceneo/ Arena / eMAG → Ustawienia → Zamówienia → Przekazuj zamówienia do sklepu → Tak.

 

Sprawdź, czy zamówienie jest potwierdzone. BaseLinker przekazuje do sklepu jedynie potwierdzone zamówienia (w przypadku zamówień Allegro oraz eBay ma to miejsce w momencie pobrania FODu – Formularza Opcji Dostawy). Aby ręcznie potwierdzić zamówienie, należy wybrać przycisk „Potwierdź zamówienie” widoczny na karcie zamówienia.

 

Upewnij się również, iż produkty w zamówieniu zawierają ID z magazynu sklepu (a także – jeżeli produkt ma warianty – ID wariantu). ID możesz uzupełnić ręcznie na karcie zamówienia wybierając Akcje → Ikonka ołówka. Pamiętaj, że nie jest możliwe przekazywanie zamówień między różnymi sklepami. W związku z tym musisz podać ID produktu z magazynu tego samego sklepu, do którego chcesz przekazać swoje zamówienie.

 

Aby numer ID produktu pojawiał się w zamówieniach automatycznie, w dziale [Zarządzanie aukcjami] musi znajdować się aukcja/oferta poprawnie powiązana z produktem z magazynu danego sklepu. Więcej informacji na temat powiązań znajduje się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

 

Czy BaseLinker może zmienić status zamówienia w Allegro na 'Wysłane'?

Niestety nie. Wszystkie paczki utworzone w BaseLinkerze mogą być automatycznie przekazywane do Allegro. Dzięki temu w transakcji Allegro uzupełniony jest przewoźnik oraz numer nadania. Jest to widoczne dla kupującego na stronie Allegro. Numer przesyłki można sprawdzić na koncie Allegro w dziale Moja sprzedaż → Zamówienia → Pokaż szczegóły.

 

Natomiast API Allegro nie pozwala na przekazywanie statusów przesyłek, w związku z tym zamówienia na koncie Allegro nie zostaną automatycznie oznaczone jako „wysłane”. Natomiast przy ocenie czasu wysyłki Allegro bierze pod uwagę datę statusu przesyłki u kuriera.

 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Przekazywanie numerów przesyłek.