Manager zamówień

Przekazywanie numerów przesyłek

Większość platform marketplace wymaga, aby do zamówienia dodać numer przesyłki. Działanie takie wiąże się z szeregiem korzyści. W przypadku Allegro m.in. zwiększa możliwość zakwalifikowania się do programów Allegro Smart! i Super Sprzedawca.

Konto marketplace 

Przekazywanie numeru nadania do  marketplace możesz włączyć w ustawieniach konta danej integracji, w dziale Integracje → Konto Allegro/eBay/pozostałe marketplace →Ustawienia → Zamówienia → Nr nadania – przekazywanie.

 

 

W tym miejscu możesz wybrać, czy BaseLinker ma przesyłać numer od razu po utworzeniu przesyłki, czy też po przeniesieniu zamówienia do wybranego statusu.

 

Sklep internetowy

Przekazywanie numeru nadania do sklepu internetowego możesz włączyć w ustawieniach danego sklepu w dziale Integracje →  Sklepy internetowe → Ustawienia → Wysyłki → Przekazuj numer nadania.

 

Tabela integracji

W tabeli integracji możesz sprawdzić, dla których integracji opcja ta jest włączona (zielony przycisk), a dla których wyłączona (szary przycisk).

 

 

Po włączeniu tej funkcji przekazywane będą jedynie nowe przesyłki (funkcjonalność ta nie działa wstecz).

 

Numer zostanie przekazany niezależnie od tego, w jaki sposób został wprowadzony do systemu:

  • ręcznie (jeżeli numer przesyłki wprowadzono do systemu BaseLinker w ciągu maksymalnie 3 dni od momentu nadania) lub poprzez API,
  • przy pomocy integracji kurierskiej.

Natomiast BaseLinker nie pobiera numerów przesyłek, które tworzone są poza systemem (np. w sklepie).

 

Moment przekazania

BaseLinker przesyła numery przesyłek do każdego serwisu niemal natychmiast. Czas od utworzenia przesyłki do przekazania numeru nadania sprawdzisz w tabeli poniżej.

 

 

Platforma Numer nadania
Sklep internetowy natychmiast (kilka sekund)
Allegro natychmiast (kilka sekund)
eBay natychmiast (kilka sekund)
Amazon do 30 minut (limity Amazon)
pozostałe marketplace
(Etsy, Arena, Empik)
natychmiast (kilka sekund)

 

Ponadto, jeśli API danego systemu to umożliwia, przekazanie numeru nadania jednocześnie zmienia status zamówienia w serwisie na „wysłane”.

 

W tabeli integracji możesz sprawdzić, dla których integracji opcja przekazywania statusów jest dostępna.

 

 

 

BaseLinker przekazuje numery przesyłek:

 

  • od razu po utworzeniu przesyłki
  • po przeniesieniu zamówienia do wybranego statusu. Odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 (zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie).  Zwróć uwagę na to, że numery są przekazywane do 3 dni po utworzeniu przesyłki. W tym przypadku, jeżeli zamówienie przeniesione zostanie do wybranego statusu po upływie 3 dni, to numer nadania nie zostanie przesłany.

 

Allegro 

Wszystkie paczki utworzone w BaseLinkerze mogą być automatycznie przekazywane do Allegro. Dzięki temu w transakcji Allegro uzupełniony jest przewoźnik oraz numer nadania. Jest to widoczne dla kupującego na stronie Allegro. Numer przesyłki można sprawdzić na koncie Allegro w dziale Moja sprzedaż →  Zamówienia →  Pokaż szczegóły.

 

API Allegro nie pozwala na przekazywanie statusów przesyłek, w związku z tym zamówienia na koncie Allegro nie zostaną automatycznie oznaczone jako „wysłane”. Natomiast przy ocenie czasu wysyłki Allegro bierze pod uwagę datę statusu przesyłki u kuriera.

 

Potwierdzenie przekazania

Po przekazaniu numeru przesyłki na karcie zamówienia przy paczce pojawi się zielonka ikonka. Po najechaniu kursorem ikonka wyświetla informacją o dacie przekazania numeru nadania.

 

Czerwona ikonka w tym samym miejscu oznacza, że wystąpił błąd przy przekazywaniu paczki. Brak ikonki oznacza, że dana przesyłka nie była jeszcze przekazywana lub dany przewoźnik nie jest obsługiwany przez platformę.

 

 

FAQ

Jak często pobierane są zamówienia?

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, jak często BaseLinker pobiera zamówienia:

 

Platforma Jak często pobierane są zamówienia
Allegro Co 5 minut
eBay Co 30 minut
Amazon Co 10 minut
Pozostałe marketplace Co godzinę (API) lub w momencie ręcznego importu (MyDeal, Groupon i Gruper)
Sklep internetowy Co godzinę

 

Zamówienia ze sklepu oraz pozostałych platform marketplace (podłączonych przez API) domyślnie pobierane są co godzinę, jednak w dowolnym momencie możesz pobrać zamówienia ręcznie (dział Integracje  sekcja Ustawienia Integracji kolumna Pobierane dane → przycisk Zamówienia).

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Pobieranie zamówień.

Jak często przekazywane są zamówienia do sklepu?

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, kiedy BaseLinker przekazuje zamówienia do sklepu.

 

Platforma Kiedy BaseLinker przekazuje zamówienie?
Allegro, eBay natychmiast po otrzymaniu FODu (Formularza Opcji Dostawy)
Amazon, Ceneo, eMag, Arena natychmiast po pobraniu zamówienia ( jeżeli tylko została włączona dodatkowa opcja „Przekazuj zamówienia do sklepu” w ustawieniach modułu marketplace)
Zamówienia wprowadzone ręcznie natychmiast po potwierdzeniu zamówienia ręcznie

 

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji.

 

Rodzaj informacji Kiedy BaseLinker przesyła informację? 
Status zamówienia co 1 h
Status płatności co 4 h
Numer nadania natychmiast po nadaniu (chyba, że wybrano opcję – po przeniesieniu do danego  statusu – wówczas odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 – zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie)

 

 

Jak często przekazywane są numery nadania do sklepu?

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji.

 

Rodzaj informacji Kiedy BaseLinker przesyła informację? 
Status zamówienia co 1 h
Status płatności co 4 h
Numer nadania natychmiast po nadaniu (chyba, że wybrano opcję – po przeniesieniu do danego  statusu – wówczas odbywa się to kilka razy dziennie w okolicach godziny 9.30, 13.30, 16,30 oraz 23.30 – zamówienie w tym czasie musi być w tym statusie)

 

Czy do sklepu mogą być przekazywane tylko zamówienia z Allegro (z eBay nie)?

Do sklepu są przekazywane wszystkie zamówienia ze wszystkich kont Allegro oraz eBay (aktualnie nie ma możliwości przekazywania selektywnego zamówień jedynie z wybranych kont Allegro lub eBay) oraz zamówienia wprowadzone ręcznie.

 

Natomiast opcję przekazywania zamówień z  Amazon, Ceneo, Arena i eMag należy dodatkowo włączyć dla każdego konta osobno w dziale Integracje – Amazon / Ceneo / Arena / eMAG → Ustawienia → Zamówienia → Przekazuj zamówienia do sklepu.

Dlaczego zamówienie nie przekazało się do sklepu?

Jeśli występują problemy z przekazywaniem zamówień do sklepu, koniecznie sprawdź poprawność połączenia sklepu w dziale Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Połączenie → Przetestuj połączenie. Jeśli połączenie jest błędne, spróbuj ponownie je skonfigurować, ewentualnie skontaktuj się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Upewnij się również, iż włączyłeś przekazywanie zamówień w dziale Integracje → Sklep → Ustawienia → Zamówienia → Dodawanie zam. do sklepu → Tak. A także w wybranych modułach markatplace Integracje → Amazon / Ceneo/ Arena / eMAG → Ustawienia → Zamówienia → Przekazuj zamówienia do sklepu → Tak.

 

Sprawdź, czy zamówienie jest potwierdzone. BaseLinker przekazuje do sklepu jedynie potwierdzone zamówienia (w przypadku zamówień Allegro oraz eBay ma to miejsce w momencie pobrania FODu – Formularza Opcji Dostawy). Aby ręcznie potwierdzić zamówienie, należy wybrać przycisk „Potwierdź zamówienie” widoczny na karcie zamówienia.

 

Upewnij się również, iż produkty w zamówieniu zawierają ID z magazynu sklepu (a także – jeżeli produkt ma warianty – ID wariantu). ID możesz uzupełnić ręcznie na karcie zamówienia wybierając Akcje → Ikonka ołówka. Pamiętaj, że nie jest możliwe przekazywanie zamówień między różnymi sklepami. W związku z tym musisz podać ID produktu z magazynu tego samego sklepu, do którego chcesz przekazać swoje zamówienie.

 

Aby numer ID produktu pojawiał się w zamówieniach automatycznie, w dziale [Zarządzanie aukcjami] musi znajdować się aukcja/oferta poprawnie powiązana z produktem z magazynu danego sklepu. Więcej informacji na temat powiązań znajduje się w artykule Powiązanie aukcji z produktami z magazynu.

 

Czy BaseLinker może zmienić status zamówienia w Allegro na 'Wysłane'?

Niestety nie. Wszystkie paczki utworzone w BaseLinkerze mogą być automatycznie przekazywane do Allegro. Dzięki temu w transakcji Allegro uzupełniony jest przewoźnik oraz numer nadania. Jest to widoczne dla kupującego na stronie Allegro. Numer przesyłki można sprawdzić na koncie Allegro w dziale Moja sprzedaż → Zamówienia → Pokaż szczegóły.

 

Natomiast API Allegro nie pozwala na przekazywanie statusów przesyłek, w związku z tym zamówienia na koncie Allegro nie zostaną automatycznie oznaczone jako „wysłane”. Natomiast przy ocenie czasu wysyłki Allegro bierze pod uwagę datę statusu przesyłki u kuriera.

 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Przekazywanie numerów przesyłek.