Sklepy internetowe

Przekazywanie zamówień do sklepu

Wymiana informacji o zamówieniach może być dwukierunkowa. System umożliwia:

 • pobieranie zamówień ze sklepu do BaseLinkera
 • przekazywanie zamówień z Allegro, eBay, Amazon i innych serwisów sprzedaży do sklepu.

Jeśli obydwie funkcje będą uruchomione, zamówienia ze wszystkich źródeł będą widoczne zarówno w sklepie, jak i w Managerze Zamówień BaseLinkera. Należy wtedy zdecydować gdzie obsługiwać całą sprzedaż. Najczęstszym wyborem sprzedawców jest przeniesienie obsługi zamówień do BaseLinkera, ponieważ manager zamówień wbudowany w BaseLinkera zazwyczaj jest bardziej funkcjonalny i wygodniejszy, niż panel zamówień w sklepie internetowym.

 

Przekazywanie zamówień z Allegro, Amazon i eBay do sklepu umożliwia przekazywanie zamówień do Twojego programu księgowego, zintegrowanego ze sklepem – jeśli taki posiadasz.

 

Włączenie przekazywanie zamówień

Przekazywanie zamówień możesz uruchomić w dziale Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Zamówienia → Dodawanie zam. do sklepu.

 

Zamówienie odebrane przez BaseLinkera jest przekazywane do sklepu natychmiast po otrzymaniu Formularza Opcji Dostawy.

 

Konfiguracja

Ustawienia pobierania zamówień ze sklepu i przekazywania zamówień ze sklepu znajdują się w dziale Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Zamówienia .

 • określ, czy chcesz pobierać zamówienia ze sklepu,
 • ustaw status, do którego mają trafiać zamówienia pobrane ze sklepu,
 • określ, czy zamówienia mają być przekazywane do sklepu,
 • określ czy do zamówień ze sklepu ma być wysyłany e-mail z podziękowaniami za zakup (o ile ustawiłeś taką automatyczną akcję  w dziale  Manager Zamówień → Automatyczne akcje); ustawienia te mają zapobiegać duplikowaniu wiadomości wysyłanych do klienta, jeśli wysyłasz automatyczne wiadomości po zakupie także ze sklepu,
 • informacje, jakie mają być przekazywane do sklepu razem z zamówieniem: login klienta, nr aukcji, uwagi do zamówienia.
Przekazywane informacje

Do sklepu mogą być przekazywane następujące informacje:

 • Informacje o zakupionych produktach, ich ceny oraz koszt wysyłki
 • Dane do wysyłki
 • Dane do faktury
 • Opcjonalnie login kupującego
 • Opcjonalnie numer aukcji
 • Opcjonalnie uwagi kupującego
 • Opcjonalnie informacja o opłacie
 • Opcjonalnie informacja o wybranym sposobie wysyłki

Ustawienia przekazywania informacji znajdziesz odpowiednio w działach:

 • Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Zamówienia → Dodawanie zam. – login klienta
 • Integracje → Sklep internetowy → Zamówienia → Dodawanie zam. – nr aukcji
 • Integracje → Sklep internetowy → Zamówienia → Dodawanie zam. – uwagi
 • Integracje → Sklep internetowy → Statusy zamówień → Przekazywanie statusów płatności  (zależnie od platformy sklepu)
 • Integracje → Sklep internetowy → Sposoby wysyłek (zależnie od platformy sklepu)
Powiązanie statusów zamówień w BaseLinkerze i w sklepie

Powiązanie statusów z Baselinkera ze statusami w sklepie umożliwia aktualizację statusów sklepie po zmianie statusu w BaseLinkerze. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w sklepie nie zmienia statusu w BaseLinkerze). Ze sklepu pobierana jest jedynie informacja o statusie płatności (czy zamówienie jest już opłacone, czy nie).

By powiązać statusy zamówień przejdź do działu Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Statusy zamówień → Powiązanie statusów. Wybranym statusom z BaseLinkera przypisz statusy, odpowiadające im w sklepie.

Powiązanie sposobów wysyłek Allegro i eBay ze sklepem

Powiązanie sposobów wysyłek na Allegro i eBay ze sposobami wysyłek w sklepie umożliwia automatyczne przypisanie w sklepie odpowiedniego sposobu wysyłki podczas przekazywania zamówienia do sklepu.

By powiązać statusy zamówień przejdź do działu Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Statusy zamówień → Sposoby wysyłek . Wybranym statusom z BaseLinkera przypisz statusy, odpowiadające im w sklepie.

W dziale tym określisz także, czy do sklepu ma być przekazywany numer nadania paczek, które zostały nadane w BaseLinkerze.

 

Dalsza synchronizacja zamówień między BaseLinkerem a sklepem 

Od momentu przekazania zamówienia do sklepu synchronizowany może być już wyłącznie status zamówienia, status płatności oraz przekazywanie numeru nadania. Pozostałe zmiany, dokonane w zamówieniu (np. edycja ilości zakupionych produktów) pozostają już tylko w BaseLinkerze.

 

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji:

 • synchronizacja statusów zamówień
 • synchronizacja statusów płatności
 • przekazywanie numerów nadania

Ustawienia znajdują się odpowiednio w działach:

 • Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Statusy zamówień → Powiązanie statusów
 • Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Statusy zamówień → Przekazywanie statusów płatności
 • Integracje → Sklep internetowy → Ustawienia → Statusy zamówień → Sposoby wysyłek → Przekazuj numer nadania

Statusy zamówień przekazywane są do sklepu są co godzinę.

Statusy płatności przekazywane są do sklepu co 4 godziny.

Numery nadania przekazane są do sklepu natychmiast po nadaniu.

Synchronizacja statusów zamówień możliwa jest wyłącznie w kierunku BaseLinker → sklep, nie jest możliwa w kierunku sklep → BaseLinker.


FAQ

Jak często pobierane są zamówienia?

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, jak często BaseLinker pobiera zamówienia:

 

Platforma Jak często pobierane są zamówienia
Allegro Co 5 minut
eBay Co 30 minut
Amazon Co 10 minut
Pozostałe marketplace Co godzinę (API) lub w momencie ręcznego importu (MyDeal, Groupon i Gruper)
Sklep internetowy Co godzinę

 

Zamówienia ze sklepu oraz pozostałych platform marketplace (podłączonych przez API) domyślnie pobierane są co godzinę, jednak w dowolnym momencie możesz pobrać zamówienia ręcznie (dział Integracje  sekcja Ustawienia Integracji kolumna Pobierane dane → przycisk Zamówienia).

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule Pobieranie zamówień.

Jak często przekazywane są zamówienia do sklepu?

Zamówienia z Allegro i eBay przekazywane są do sklepu od razu w momencie otrzymania FOD (Formularza Opcji Dostawy).  Następnie, po przekazaniu zamówienia, synchronizowane są już tylko statusy zamówień (co 1 h) i płatności (co 4 h).

Jak często przekazywane są numery nadania do sklepu?

Numery nadania są przekazywane do sklepu natychmiast po nadaniu paczki.

Jak często przekazywane są numery paczek do eBay?

Numery nadania paczek są przekazywane do eBay na bieżąco poprzez API.

Czy do sklepu mogą być przekazywane tylko zamówienia z Allegro (z eBay nie)?

Do sklepu mogą być przekazywane wyłącznie wszystkie zamówienia.

Jak często przekazywane są numery paczek do Allegro i Ebay?

Numery nadania paczek są przekazywane na bieżąco poprzez API.