Przekazywanie zamówień do sklepu

Przekazywanie zamówień do sklepu

Wymiana informacji o zamówieniach może być dwukierunkowa. System umożliwia:

 • pobieranie zamówień ze sklepu do BaseLinkera
 • przekazywanie zamówień z Allegro, eBay, Amazon i innych serwisów sprzedaży do sklepu.

Jeśli obydwie funkcje będą uruchomione, zamówienia ze wszystkich źródeł będą widoczne zarówno w sklepie, jak i w Managerze Zamówień BaseLinkera. Należy wtedy zdecydować gdzie obsługiwać całą sprzedaż. Najczęstszym wyborem sprzedawców jest przeniesienie obsługi zamówień do BaseLinkera, ponieważ manager zamówień wbudowany w BaseLinkera zazwyczaj jest bardziej funkcjonalny i wygodniejszy, niż panel zamówień w sklepie internetowym.

 

Jeśli zdecydujesz się na obsługę zamówień w BaseLinkerze, nie rezygnuj z przekazywania zamówień do sklepu. Przekazywanie zamówień z Allegro, Amazon i eBay do sklepu pełni istotną funkcję – umożliwia synchronizację stanu magazynowego w sklepie. Więcej informacji tutaj.

Przekazywanie zamówień z Allegro, Amazon i eBay do sklepu umożliwia:

 • synchronizację stanu magazynowego w sklepie po zakupie na aukcji (więcej informacji tutaj)
 • przekazywanie zamówień do Twojego programu księgowego, zintegrowanego ze sklepem – jeśli taki posiadasz.

Włączenie przekazywanie zamówień

Przekazywanie zamówień możesz uruchomić w dziale Sklepy internetowe → Ustawienia → Zamówienia → Dodawanie zam. do sklepu lub bezpośrednio w dziale Sklepy internetowe.

 

Zamówienie odebrane przez BaseLinkera jest przekazywane do sklepu natychmiast po otrzymaniu Formularza Opcji Dostawy.

Konfiguracja

Ustawienia pobierania zamówień ze sklepu i przekazywania zamówień ze sklepu znajdują się w dziale Sklepy internetowe → Ustawienia → Zamówienia.

 • określ, czy chcesz pobierać zamówienia ze sklepu,
 • ustaw status, do którego mają trafiać zamówienia pobrane ze sklepu,
 • określ, czy zamówienia mają być przekazywane do sklepu,
 • określ czy do zamówień ze sklepu ma być wysyłany e-mail z podziękowaniami za zakup (o ile ustawiłeś taką automatyczną akcję  w dziale  Manager Zamówień → Automatyczne akcje); ustawienia te mają zapobiegać duplikowaniu wiadomości wysyłanych do klienta, jeśli wysyłasz automatyczne wiadomości po zakupie także ze sklepu,
 • informacje, jakie mają być przekazywane do sklepu razem z zamówieniem: login klienta, nr aukcji, uwagi do zamówienia.
Przekazywane informacje

Do sklepu mogą być przekazywane następujące informacje:

 • Informacje o zakupionych produktach, ich ceny oraz koszt wysyłki
 • Dane do wysyłki
 • Dane do faktury
 • Opcjonalnie login kupującego
 • Opcjonalnie numer aukcji
 • Opcjonalnie uwagi kupującego
 • Opcjonalnie informacja o opłacie
 • Opcjonalnie informacja o wybranym sposobie wysyłki

Ustawienia przekazywania informacji znajdziesz odpowiednio w działach:

 • Sklepy internetowe → Ustawienia → Zamówienia → Dodawanie zam. – login klienta
 • Sklepy internetowe → Ustawienia → Zamówienia → Dodawanie zam. – nr aukcji
 • Sklepy internetowe → Ustawienia → Zamówienia → Dodawanie zam. – uwagi
 • Sklepy internetowe → Ustawienia → Statusy zamówień → Przekazywanie statusów płatności  (zależnie od platformy sklepu)
 • Sklepy internetowe → Ustawienia → Sposoby wysyłek (zależnie od platformy sklepu)
Powiązanie statusów zamówień w BaseLinkerze i w sklepie

Powiązanie statusów z Baselinkera ze statusami w sklepie umożliwia aktualizację statusów sklepie po zmianie statusu w BaseLinkerze. Synchronizacja nie funkcjonuje jednak w drugą stronę (zmiana statusu w sklepie nie zmienia statusu w BaseLinkerze). Ze sklepu pobierana jest jedynie informacja o statusie płatności (czy zamówienie jest już opłacone, czy nie).

By powiązać statusy zamówień przejdź do działu Sklepy internetowe → Ustawienia → Statusy zamówień → Powiązanie statusów. Wybranym statusom z BaseLinkera przypisz statusy, odpowiadające im w sklepie.

Powiązanie sposobów wysyłek Allegro i eBay ze sklepem

Powiązanie sposobów wysyłek na Allegro i eBay ze sposobami wysyłek w sklepie umożliwia automatyczne przypisanie w sklepie odpowiedniego sposobu wysyłki podczas przekazywania zamówienia do sklepu.

By powiązać statusy zamówień przejdź do działu Sklepy internetowe → Ustawienia → Statusy zamówień → Sposoby wysyłek . Wybranym statusom z BaseLinkera przypisz statusy, odpowiadające im w sklepie.
W dziale tym określisz także, czy do sklepu ma być przekazywany numer nadania paczek, które zostały nadane w BaseLinkerze.

Dalsza synchronizacja zamówień między BaseLinkerem a sklepem 

Od momentu przekazania zamówienia do sklepu synchronizowany może być już wyłącznie status zamówienia, status płatności oraz przekazywanie numeru nadania. Pozostałe zmiany, dokonane w zamówieniu (np. edycja ilości zakupionych produktów) pozostają już tylko w BaseLinkerze.

 

W zależności od platformy sklepu, po przekazaniu zamówienia możliwa jest dalsza synchronizacja wybranych informacji:

 • synchronizacja statusów zamówień
 • synchronizacja statusów płatności
 • przekazywanie numerów nadania

Ustawienia znajdują się odpowiednio w działach:

 • Sklepy internetowe > Ustawienia > Statusy zamówień > Powiązanie statusów
 • Sklepy internetowe > Ustawienia > Statusy zamówień > Przekazywanie statusów płatności
 • Sklepy internetowe > Ustawienia > Statusy zamówień > Sposoby wysyłek > Przekazuj numer nadania

Statusy zamówień przekazywane są do sklepu są co godzinę.

Statusy płatności przekazywane są do sklepu co 4 godziny.

Numery nadania przekazane są do sklepu natychmiast po nadaniu.

Synchronizacja statusów zamówień możliwa jest wyłącznie w kierunku BaseLinker → sklep, nie jest możliwa w kierunku sklep → BaseLinker.


FAQ

Jak często pobierane są zamówienia?

 • Zamówienia z Allegro, eBay i Amazon pobierane są niemal natychmiast po ich złożeniu – średnio jest to 5 minut.
 • Zamówienia ze sklepu domyślnie pobierane są co godzinę, jednak w dowolnym momencie możesz pobrać zamówienia ręcznie (przycisk „Pobierz zamówienia” w dziale „Sklepy internetowe”).
 • Zamówienia z innych źródeł (DaWanda, Etsy, Groupon itp.) pobierane są w zależności od typu integracji. Co godzinę w przypadku integracji przez API lub w momencie ręcznego importu. Szczegółowe informacje znajdziesz w ustawieniach wybranej wtyczki.

Jak często przekazywane są zamówienia do sklepu?

Zamówienia z Allegro i eBay przekazywane są do sklepu od razu w momencie otrzymania FOD (Formularza Opcji Dostawy).  Następnie, po przekazaniu zamówienia, synchronizowane są już tylko statusy zamówień (co 1 h) i płatności (co 4 h).

Jak często przekazywane są numery nadania do sklepu?

Numery nadania są przekazywane do sklepu natychmiast po nadaniu paczki.

Jak często przekazywane są numery paczek do eBay?

Numery nadania paczek są przekazywane do eBay na bieżąco poprzez API.

Czy do sklepu mogą być przekazywane tylko zamówienia z Allegro (z eBay nie)?

Do sklepu mogą być przekazywane wyłącznie wszystkie zamówienia.

Jak często przekazywane są numery paczek do Allegro i Ebay?

Numery nadania paczek są przekazywane na bieżąco poprzez API.