Konfiguracja konta Cdiscount

Integracja znajduje się obecnie w fazie testów.

 

System BaseLinker oferuje dwukierunkową integrację z Cdiscount. Pozwala ona zarówno na pobieranie zamówień, jak i masowe wystawianie aukcji.

 

Moduł  umożliwia:

 

 

Cdiscount  działa w oparciu o katalog produktów. Każda karta produktu założona w katalogu wymaga przypisania do niej prawidłowego numeru GTIN (EAN). Do każdego produktu przypisana jest również kategoria.

 

Aby wystawić produkty, których nie ma w katalogu, należy dodać je bezpośrednio za pomocą „Seller Panel” w serwisie Cdiscount, a następnie oferty te zaimportować do panelu BaseLinker.

 

Aby podłączyć konto Cdiscount, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Przejdź do działu Integracje.
 2. Kliknij zielony przycisk ‚+Dodaj integrację’, a następnie w sekcji ‚Marketplace’ wybierz ‚Cdiscount‚.
 3. Dalej postępuj zgodnie z instrukcją dostępną w panelu.
 4. Gotowe 🙂

 

Ustawienia integracji

Po dodaniu nowego konta Cdiscount zobaczysz 6 zakładek:

 

 

 • Połączenie – w tym miejscu możesz przetestować, czy połączenie jest poprawne.
 • Zamówienia – tutaj możesz włączyć pobieranie zamówień. Zalecamy jednak wcześniej odpowiednio skonfigurować Manager Zamówień.
 • Ustawienia wystawiania– w tym miejscu możesz wybrać kategorię dla całego konta,  a także ustawić mnożnik ceny oraz uzupełnić ogólne ustawienia ofert.
 • Ceny – moduł synchronizacji cen pozwoli Ci automatycznie synchronizować ceny na aukcjach zgodnie z cenami produktów w magazynie.
 • Stany – moduł synchronizacji stanów pozwoli Ci automatycznie synchronizować stany na aukcjach zgodnie ze stanem produktów w magazynie.

 

Moduł

Po lewej stronie panelu BaseLinker widoczny jest moduł Cdiscount Znajdziesz tu 4 zakładki:

 

 

 

 

 • Wystawianie – tutaj możesz wystawić aukcje. Aby przejść do formularza wystawiania, wybierz magazyn, konto Cdiscount oraz produkty i kliknij ‚Wystaw zaznaczone (formularz)’.
 • Zarządzanie ofertami – w tym miejscu możesz zarządzać istniejącymi aukcjami. Możesz również zaimportować oferty wystawione poza systemem BaseLinker (i obsługiwać je bezpośrednio w panelu), a także wyeksportować oferty w celu ich dalszej analizy..
 • Kategorie i parametry – w tej zakładce wybierzesz ulubione kategorie i zmapujesz parametry
 • Pozwiązania –  tutaj do kategorii (lub produktów) z magazynu przypiszesz kategorie marketplace, szablony aukcji i cenniki wysyłek.

 

Konfiguracja

Aby wystawiać aukcje dosłownie kilkoma kliknięciami, skonfiguruj moduł Cdiscount wykonując następujące kroki:

 

 1. Podłącz konto Cdiscount w dziale Integracje → Dodaj nową integrację.
 2. Wybierz ulubione kategorie w dziale  Cdiscount→ Kategorie i parametry → Kategorie CdiscountDzięki temu Twoje ulubione kategorie będą widoczne jako rozwijana lista wyboru podczas wystawiania oferty.
 3. Uzupełnij ustawienia wystawiania w dziale Integracje → Cdiscount  → Ustawienia wystawiania. Uzupełnisz w tym miejscu domyślne ustawienia formularza.
 4. Zmapuj parametry w dziale  Cdiscount → Kategorie i parametry → Parametry Cdiscount. Dzięki stworzonym regułom, parametry aukcji będą uzupełniać się automatycznie na formularzu wystawiania.
 5. Stwórz powiązania w dziale  Cdiscount  → Powiązania.
 6. Gotowe! 🙂

 

Odpowiednia konfiguracja modułu umożliwia masowe wystawianie tysięcy aukcji zaledwie kilkoma kliknięciami 🙂

 

Aby w pełni korzystać ze wszystkich możliwości systemu, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Skonfiguruj moduł synchronizacji cen w dziale Integracje  → Cdiscount  → Ceny.
 2. Skonfiguruj moduł synchronizacji stanów w dziale Integracje  → Cdiscount  → Stany.
 3. Skonfiguruj moduł Manager Zamówień i włącz pobieranie zamówień Cdiscount do systemu BaseLinker w dziale Integracje  → Cdiscount → Zamówienia.

 

I dalej możesz przystąpić do działania 🙂

 

 1. Wystaw swoje pierwsze oferty Cdiscount.
 2. Jeżeli wystawiłeś aukcje Cdiscount poza system BaseLinker, to możesz je zaimportować zgodnie z instrukcją Import aukcji i produktów

 

Pamiętaj, że dla poprawnego korzystania z systemu konieczne jest właściwe powiązanie aukcji z produktami w odpowiednim magazynie.

Pomocne?