Integracja - Ceneo

Konfiguracja konta Ceneo

System BaseLinker można zintegrować z platformą Ceneo.pl. Ceneo to nie tylko porównywarka cen, ale także marketplace – kupujący składać mogą zamówienia bezpośrednio na stronie Ceneo.

 

Dzięki usłudze „Kup na Ceneo” użytkownicy Ceneo mogą dokonywać zakupów bezpośrednio w serwisie, realizując jedno wspólne zamówienie dla wielu produktów z różnych sklepów. 

Moduł ma podobne możliwości jak integracje z Allegro, eBay czy Amazon.

Integracja wykorzystuje API Ceneo. Możliwe jest wystawianie ofert na Ceneo bez posiadania własnego sklepu internetowego.

 

Moduł umożliwia:
 • Wystawianie ofert na podstawie magazynu sklepu internetowego, magazynu BaseLinkera, magazynu hurtowni lub innego magazynu podpiętego do systemu.
 • Automatyczną synchronizacja stanów i cen w ofertach.
 • Pobieranie zamówień złożonych przez „Kup na Ceneo” do BaseLinkera i ewentualne przekazywanie ich dalej do sklepu internetowego.
 • Ściąganie stanu magazynowego w sklepie lub magazynie BaseLinkera towarów kupionych bezpośrednio na Ceneo.

Przed skorzystaniem z integracji, należy uzyskać dostęp do API na stronie https://shops.ceneo.pl/WebApi/WebApiAccount. Warto zapoznać się również z artukułem Rodzaje integracji z Ceneo 

 

Zasady działania integracji
 • Sprzedawca wystawia produkty z dowolnego magazynu do pliku XML, następnie Ceneo pobiera oferty z tego pliku (dlatego też link do pliku XML, który został wygenerowany w panelu BaseLinker,  należy umieścić na koncie Ceneo).
 • Początkowo przesyłane są pełne dane o produktach, po pierwszym przetworzeniu przesyłane są już tylko stany i ceny (plik różnicowy).
 • Możliwa jest automatyczna aktualizacja stanów i cen. Aby zaktualizować inne elementy oferty, należy ponownie wystawić produkty (podając ten sam numer ID).
 • Na koncie Ceneo o profilu ‚Mam sklep’ można wystawiać jedynie produkty z magazynu sklepu. Na koncie Ceneo o profilu ‚Nie mam sklepu’ można wystawiać produkty z magazynu BaseLinker lub z magazynu hurtowni.
 • Oferty wystawione z magazynu sklepu zawierają linki do produktów w sklepie i mogą być wystawione w opcji ‚Przejdź do sklepu’. Oferty wystawione z magazynu BaseLinker lub z magazynu hurtowni mogą być wystawione tylko w opcji ‚Kup teraz’, ponieważ nie zawierają linków do produktów w sklepie.
 • Automatyczne synchronizacja stanów i cen w ofercie Ceneo na zgodne z danymi z magazynu możliwa jest tylko w przypadku, gdy Ceneo pobiera dane z pliku XML, który został wygenerowany w systemie BaseLinker (jeżeli na koncie Ceneo umieszczony jest link do pliku XML wygenerowany w sklepie, to taka synchronizacja z poziomu panelu BaseLinker nie jest możliwa).

 

Jak podłączyć konto Ceneo

Aby podłączyć konto Ceneo, postępuj zgodnie z instrukcją Podłączanie kont Ceneo

 

Moduł Ceneo

Po dodaniu konta z lewej strony panelu pojawi się zakładka ‚Ceneo’. Znajdziesz tu 5 zakładek:

 

 

 • Wystawianie – – tutaj możesz wystawić oferty. Aby przejść do formularza wystawiania, wybierz magazyn, konto Ceneoo oraz produkty i kliknij ‚Wystaw zaznaczone (formularz)’.
 • Zarządzanie ofertami – w tym miejscu znajdują się wszystkie wystawione lub zaimportowane oferty
 • Parametry – w tym miejscu możesz zmapować parametry
 • Szablony ofert – w tym miejscu stworzysz szablony ofert.
 • Powiązania – tutaj do kategorii (lub produktów) z magazynu przypiszesz kategorie szablony fert.

 

Konfiguracja konta Ceneo

Aby wystawiać oferty dosłownie kilkoma kliknięciami, odpowiednio skonfiguruj moduł Ceneo.

1. Cennik

Cennik wysyłek należy skonfigurować w panelu administracyjnym Ceneo. Informacje dotyczące wybranego przez kupującego sposobu dostawy zostaną pobrane wraz z zamówieniem do systemu BaseLinker.

 

Prawidłowe zdefiniowanie kosztów dostawy jest istotnym elementem funkcjonowania sklepu w serwisie Ceneo. Pozwala zwiększyć konwersję poprzez uwidocznienie kosztów przy ofercie (użytkownik nie musi dokonywać przekliku do sklepu w celu weryfikacji tej informacji), uwzględnia ofertę sklepu w momencie użycia przez użytkownika sortowania wg. Ceny z kosztem dostawy oraz pozwala na uczestnictwo w usłudze „Kup Teraz”.

 

2. Kategorie

BaseLinker pobiera kategorię produktu przypisaną w magazynie i na tej podstawie automatycznie uzupełnia parametr ‚Kategoria’.

 

W przypadku integracji Ceneo kategoria jest jednym z dostępnych parametrów.

 

W odróżnieniu od innych marketplace, kategorie produktów podlegają weryfikacji dopiero po przesłaniu danej oferty do Ceneo. Oznacza to, iż przy wystawianiu oferty, każda kategoria przypisana do danego produktu zostanie przekazana do Ceneo. Informacja taka ułatwi przyporządkowanie produktu do właściwej kategorii Ceneo, przy czym modyfikacja ta wykonywana jest przez zespół Ceneo.

 

3. Parametry

Ceneo wymaga, aby dla każdego produktu podać następujące parametry:

 • numer EAN – jeżeli nie chcesz podawać numer EAN, możesz w tym miejscu dodać znak myślnika.
 • kategoria produktu
 • waga
 • nazwa producenta
 • kod producenta
 • dostępność
 • ISBN
 • Kup na Ceneo
  • sprzedawca nie musi podawać wartości dla tego parametru (wówczas parametr ten zostanie pominięty przy generowaniu pliku XML).
  • sprzedawca może wybrać wartość ‚Nie’ (w pliku XML znajdzie się parametr Basket = 0) lub ‚Tak’ (Basket = 1).
  • aby oferta poprawnie wyświetliła się w opcji ‚Kup teraz’ sprzedawca musi poprawnie zdefiniować koszty dostawy dla oferty. Cennik można zdefiniować w oparciu o wartość zamówienia lub w oparciu o wagę (w tym wypadku w pliku XML należy przesłać również wagę produktów)

Istnieje możliwość automatycznego wykrycia bądź skopiowania tych parametrów z magazynu. System BaseLinker umożliwia stworzenie reguł określających, w jaki sposób mają automatycznie uzupełniać się parametry produktu w formularzu wystawiania oferty. Takie reguły stworzysz w Dziale Ceneo  → Parametry. 

 

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

 

Ponadto do Ceneo mogą zostać wysłane wszystkie parametry przypisane do produktu w magazynie. Po przesłaniu tych dodatkowych parametrów Ceneo analizuje je i dopasowuje do wyświetlanej na platformie oferty.

 

4. Szablony ofert

Dzięki dodaniu do BaseLinkera własnych szablonów ofert oraz ich skonfigurowaniu umożliwisz sobie między innymi szybkie wystawianie oferty, oraz automatyczne uzupełnianie jej informacjami o produkcie prosto z magazynu.

 

Możesz użyć szablonu, którego używałeś wcześniej, wprowadzając w nim kosmetyczne zmiany. Szablon należy uczynić uniwersalnym, poprzez dodanie naszych specjalnych tagów. Dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu szablonu, podczas wystawiania zostaje on automatycznie uzupełniony informacjami o wystawianym przedmiocie (opis, obrazki itp.). Przy czym szablon taki może zostać zmodyfikowany przez Ceneo.

 

Tworzenie nowego szablonu

Lista wszystkich szablonów znajduje się w Dziale Ceneo → Szablony ofert. Aby stworzyć nowy szablon, należy wybrać zielony przycisk „+ Nowy szablon”.

Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nazwę szablonu oraz kod HTML. Do stworzenia uniwersalnych szablonów, możesz użyć specjalnych tagów BaseLinkera. Podczas wystawiania, zostają one automatycznie zamienione na odpowiednie informacje danego przedmiotu (np. w miejsce tagu [opis] zostanie wstawiony opis przedmiotu z magazynu). Spis tagów znajduje się z lewej strony ekranu „Dodaj / edytuj szablon”. Aby sformatować taki szablon (na przykład dodać pogrubienia, różne rozmiary czcionek itp.) należy skorzystać z odpowiednich znaczników HTML.

 

Aby ustawić zdjęcie produktu głównego, należy podczas edycji szablonu aukcji użyć tagu [obrazek] w postaci <img src=”[obrazek]” >.

 

Domyślny szablon oferty

Podczas wystawiania nowej oferty w BaseLinkerze, będziesz mógł wybrać szablon ręcznie z listy. Ponadto system umożliwia ustawienie domyślnego szablonu — dla całego konta Ceneo, dla określonych kategorii z magazynu bądź dla określonych produktów.

 

Domyślnie wykorzystywany szablon oferty możesz ustawić w dwóch miejscach:

 • Domyślny szablon oferty dla wybranego konta Ceneo można ustawić w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Domyślny szablon oferty. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej ustawieniom konta – Konta Ceneo
 • Domyślny szablon oferty dla wybranych kategorii w magazynie lub dla konkretnych produktów skonfigurujesz w dziale Ceneo → Powiązania. Możesz zdefiniować dowolną ilość szablonów, a następnie przypisać je poszczególnym przedmiotom lub kategoriom. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej zakładce Powiązania

Jeśli dany produkt nie będzie miał przypisanego szablonu oferty w dziale Ceneo → Powiązania, podczas wystawiania zostanie użyty szablon skonfigurowany w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia. Szablon możesz także ręcznie wybrać z listy – podczas wystawiania oferty.  

 

Więcej informacji na temat szablonów HTML znaleźć można w artykule Konfiguracja szablonów HTML aukcji

 

5. Konta Ceneo

Ustawienia dla całego Konta Ceneo można skonfigurować w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia.  

 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Ustawienia konta Ceneo 

6. Powiązania

 

Aby ułatwić proces wystawiania oferty, system BaseLinker pozwala na przypisanie wybranego szablonu do danego produktu lub do danej kategorii z magazynu albo nawet do całego konta Ceneo. Dzięki temu właściwy szablon uzupełni się automatycznie w formularzu wystawiania.

 • Dział Ceneo → Powiązania → Przypisz kategoriom pozwala na stworzenie powiązań dla określonych kategorii z magazynu.
 • Dział Ceneo → Powiązania → Przypisz produktom umożliwia stworzenie powiązań dla określonych produktów.

 

Dobór szablonu odbywa się w następującej kolejności:

 1. Najpierw brany jest pod uwagę szablon przypisany bezpośrednio do produktu w zakładce „Przypisz produktom”.
 2. Jeśli produkt bezpośrednio nie ma przypisanego szablonu, system sprawdza, czy szablon przypisany jest do wybranej kategorii „Przypisz kategoriom”
 3. Jeśli kategoria nie ma przypisanego żadnego szablonu, system sprawdza ustawienia konta w dziale Integracje → Konta Ceneo → Ustawienia → Ustawienia wystawiania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej ustawieniom Konta Ceneo.

 

Synchronizacja stanu magazynowego po zakupie

Każde pobrane zamówienie Ceneo automatycznie zmniejsza stan magazynowy produktu. Synchronizacja przebiega poprawnie, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 1. Oferta, na której złożono zamówienie, znajduje się w dziale Ceneo → Zarządzanie ofertami.
 2. Oferta jest poprawnie powiązana z produktem z magazynu.

 

Oferty Ceneo wystawione przez system BaseLinker przenoszone są automatycznie do działu Ceneo → Zarządzanie ofertami. Są one także powiązane z produktami z magazynu.

 

Jeżeli oferty wystawione zostały poza systemem BaseLinker, należy je zaimportować w dziale Ceneo → Import ofert. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Import ofert. Sprzedawcy, którzy nie posiadają własnego sklepu internetowego mogą zaimportować oferty Ceneo z włączoną opcją tworzenia nowych produktów w magazynie BaseLinker.

 

Każda oferta musi być również poprawnie powiązana z produktem z magazynu. W dziale Ceneo → Zarządzanie ofertami → Wyszukiwanie zaawansowane → Ostrzeżenie można sprawdzić, które oferty Ceneo nie są powiązane z produktami z magazynu. Oferty takie należy zaznaczyć, a następnie wybrać przycisk Operacje → Powiąż z produktami z magazynu.

 

 

FAQ – Ceneo

W integracji Ceneo możliwe jest wystawienie na jedno konto produktów tylko z jednego magazynu. Dla tego konta zostały już wystawione produkty z innego magazynu X

Jeżeli system zwróci taki błąd, wykonaj następujące kroki:

 • upewnij sie, iż przy wystawianiu wybrałeś właściwy magazyn
 • upewnij się, iż wszystkie oferty w dziale Ceneo -> Zarządzanie ofertami są powiązane z jednym magazynem (Wyszukiwanie zaawansowane -> Magazyn)
 • na wszelki wypadek wyczyść pamięć podręczną przeglądarki

 

Czy mogę założyć konto sprzedawcy Ceneo, jeżeli nie posiadam sklepu?

Tak. Wystarczy, że przy zakładaniu konta w polu „Profil” wybierzesz „Nie mam sklepu (np. handmade)”.

 

Zwróć uwagę na to, iż „handmade” to tylko przykład, a produkty możesz wystawiać w dowolnych kategoriach 🙂

Czy jest możliwe wystawianie tylko wybranych produktów z magazynu?

Tak, do pliku XML w dziale [Ceneo -> Wystawianie] można dodać jedynie wybrane produkty z magazynu.

W jaki sposób zmienić opis produktów wystawionych na Ceneo?

Należy wystawić ten sam produkt z danego magazynu po raz drugi (z identycznym numerem ID), ale ze zmienionym opisem. Wówczas w pliku XML wszystkie informacje przypisane do danego produktu zostaną zaktualizowane („stary” produkt zostanie usunięty i zastąpiony „nowym”, z nowym opisem).

Jaki jest koszt integracji z Ceneo?

Integracja z Ceneo jest dostępna w ramach abonamentu. Cennik znajduje się na stronie: http://baselinker.com/cennik/.

Natomiast w kwestii opłat związanych z obsługą samego konta należy skontaktować się bezpośrednio z Ceneo. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są również na stronie: https://biznes.ceneo.pl/baza-wiedzy (Pierwsze kroki -> Finanse).

Czy mogę dodać do konta Ceneo dwa pliki XML - jeden ze sklepu i jeden z systemu BaseLinker?

Na konto Ceneo można wstawić tylko jeden plik XML. Sprzedawcy, którzy chcą wystawiać oferty jednocześnie przez sklep i przez system BaseLinker muszą mieć osobne konta.

Czy mogę wystawić na Ceneo produkty bez numeru EAN?

Co do zasady Ceneo wymaga, aby dla każdego produktu podać następujące parametry:

 • numer EAN
 • kategoria
 • nazwa producenta
 • kod producenta
 • waga
 • dostępność

Mechanizm systemu BaseLinker również sprawdza, czy informacje te są uzupełnione.

Jakie dane podlegają aktualizacji na podstawie pliku XML?

Oferta, która została przeniesiona z zakładki „W kolejce” do zakładki „Trwające” zawiera już tylko informacje o cenie i o stanie magazynowym produktu.

 

 

Przy zerowym stanie magazynowym przy danej ofercie Ceneo wyświetli się informacja „Aktualnie brak ofert tego produktu”.

Mam problem z importem ofert Ceneo

Upewnij się, czy podałeś poprawny link do pliku XML (wygenerowany przez sklep i umieszczony na koncie Ceneo).

 

Taki plik powinien być dostępny z przeglądarki (dla każdego IP).

 

Zwróć również uwagę na prędkość skryptu, który generuje plik (maksymalny czas oczekiwania to 2 minuty). W razie problemów możesz też wygenerować plik i zapisać na swoim serwerze, a  następnie podać do niego link w panelu BaseLinker.