Konfiguracja konta OLX

System BaseLinker można zintegrować z internetową platformą OLX. Integracja wykorzystuje API OLX.pl.

 

Moduł umożliwia:

 • wystawianie ofert na OLX na podstawie produktów z magazynu sklepu lub magazynu BaseLinkera,
 • zarządzanie ofertami OLX,
 • synchronizację stanów w ofertach zgodnie z magazynem,
 • synchronizację cen zgodnie z magazynem – z uwzględnieniem mnożnika cen.

Wyjątkowo w przypadku OLX system nie pobiera zamówień, ponieważ serwis OLX nie umożliwia kupującym składania zamówień. Ułatwia on jedynie nawiązanie kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedawcą. Sprzedaż następuje więc mailowo, telefonicznie lub poprzez wiadomości w aplikacji OLX, a zamówienie powinno zostać wprowadzone do systemu ręcznie przez osobę obsługującą danego klienta.

 

 

Cykl dotyczący platformy OLX zawiera następujące artykuły:

 1. Konfiguracja konta OLX
 2. Wystawianie i zarządzanie ofertami OLX

 

Podłączanie kont OLX

Aby podłączyć konto OLX, wykonaj następujące kroki:

 

1. Przejdź do działu Integracje i kliknij zielony przycisk „+Dodaj integrację”, a następnie w sekcji „Marketplace” wybierz „OLX”.

 

 

2. Pojawi się ekran „Nowa integracja OLX”. Wybierz zielony przycisk „+ Podłącz konto OLX”

 

3.  Zostaniesz przekierowany na stronę olx.pl. Zaloguj się na swoje konto.

 

4. Wybierz „Zgadzam się” aby wyrazić zgodę na dostęp aplikacji BaseLinker do Twojego konta.

 

5. Gotowe. Do systemu automatycznie zostanie dodane konto OLX, a nowy moduł OLX pojawi się w panelu po lewej stronie. Warto w tym momencie w dziale Integracje → OLX → Ustawienia wystawiania uzupełnić następujące informacje: lokalizacja, rodzaj oferty, osoba do kontaktu i (opcjonalnie) telefon kontaktowy.

 

Konfiguracja konta OLX

1. Cennik wysyłek

OLX nie posiada cenników. Informację o wysyłce można podać w treści ogłoszenia –  np. umieścić ją w szablonie.

2. Kategorie

BaseLinker pozwala na masowe wystawianie ofert w następujących kategoriach OLX:

 

 • Dla dzieci
 • Dom i ogród
 • Elektronika
 • Moda
 • Motoryzacja (z wyłączeniem podkategorii Sprzęt car audio, Części samochodowe, Części motocyklowe)
 • Rolnictwo
 • Ślub i wesele
 • Usługi i Firmy

Włączanie kolejnych kategorii pozostaje w gestii OLX i nie ma określonego harmonogramu.

 

Wybierz te kategorie, w których wystawiasz oferty w Dziale OLX → Kategorie i parametry →  Kategorie OLX.  W przypadku problemów ze znalezieniem właściwej kategorii możesz skorzystać z wyszukiwarki kategorii.

 

 

 

Dzięki temu Twoje ulubione kategorie będą widoczne jako rozwijana lista wyboru podczas wystawiania oferty.

 

Ponadto system umożliwia ustawienie domyślnej kategorii OLX — dla określonych kategorii z magazynu bądź dla określonych produktów albo też dla całego konta OLX.

 

Domyślne kategorie możesz wybrać w dwóch miejscach:

 • w powiązaniach w Dziale OLX → Powiązania możesz przypisać właściwą kategorię OLX dla określonych kategorii z magazynu lub produktów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej zakładce Powiązania.
 • w konfiguracji kont w Dziale Integracje → Konta OLX → Ustawienia → Ustawienia wystawiania → Domyślna kategoria możesz przypisać właściwą kategorię OLX dla całego konta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej zakładce Konta OLX.

Jeśli dany produkt nie będzie miał przypisanej kategorii w dziale „Powiązania”, podczas wystawiania zostanie użyta kategoria wybrana w ustawieniach konta. Kategorię możesz także ręcznie wybrać z listy – podczas wystawiania oferty.   

 

3. Parametry

System BaseLinker umożliwia stworzenie reguł określających, w jaki sposób mają automatycznie uzupełniać się parametry produktu w formularzu wystawiania oferty. Takie reguły stworzysz w Dziale OLX → Kategorie i parametry → Parametry OLX.

 

Dla parametrów OLX możesz wskazać odpowiednie parametry z magazynu lub ustawić dla nich stałe wartości. Reguły należy zdefiniować osobno dla każdego magazynu.

 

 

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w osobnym artykule Automatyczne uzupełnianie parametrów produktu w formularzu wystawiania aukcji.

 

 

4. Szablony ofert
Tworzenie nowego szablonu

Aby stworzyć nowy szablon, należy w Dziale OLX → Szablony ofert wybrać zielony przycisk „+ Nowy szablon”.

 

Na wyświetlonym ekranie należy wpisać nazwę szablonu oraz właściwy tekst. Do stworzenia uniwersalnych szablonów, możesz użyć specjalnych tagów BaseLinkera. Podczas wystawiania, zostają one automatycznie zamienione na odpowiednie informacje danego przedmiotu (np. w miejsce tagu [opis] zostanie wstawiony opis przedmiotu z magazynu). Spis tagów znajduje się z lewej strony ekranu „Dodaj / edytuj szablon”.

 

Opis i szablon nie mogą zawierać znaczników HTML. Jeśli szablon lub opis zawierają takie znaczniki, to zostaną one automatycznie usunięte podczas wystawiania oferty.

 

Domyślny szablon oferty

Podczas wystawiania nowej oferty w BaseLinkerze, będziesz mógł wybrać szablon ręcznie z listy. Ponadto system umożliwia ustawienie domyślnego szablonu — dla całego konta OLX, dla określonych kategorii z magazynu bądź dla określonych produktów.

 

Domyślnie wykorzystywany szablon oferty możesz ustawić w dwóch miejscach:

 • Domyślny szablon oferty dla wybranego konta OLX można ustawić w dziale Integracje → Konta OLX → Ustawienia (wybranego konta) → Ustawienia wystawiania → Domyślny szablon oferty. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej ustawieniom konta.
 • Domyślny szablon oferty dla wybranych kategorii w magazynie lub dla konkretnych produktów skonfigurujesz w dziale OLX → Powiązania. Możesz zdefiniować dowolną ilość szablonów, a następnie przypisać je poszczególnym przedmiotom lub kategoriom. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części poświęconej zakładce Powiązania.

Jeśli dany produkt nie będzie miał przypisanego szablonu oferty w dziale OLX → Powiązania, podczas wystawiania zostanie użyty szablon skonfigurowany w dziale Integracje → Konta OLX. Szablon możesz także ręcznie wybrać z listy – podczas wystawiania oferty. 

 

5. Powiązania

Aby ułatwić proces wystawiania ofert, system BaseLinker pozwala na przypisanie wybranej kategorii OLX i wybranego szablonu do danego produktu lub do danej kategorii z magazynu albo nawet do całego konta OLX. Dzięki temu właściwy szablon oraz kategoria będą uzupełniać się automatycznie na formularzu wystawiania.

 

 • Dział OLX→ Powiązania → Przypisz kategoriom pozwala na stworzenie powiązań dla określonych kategorii z magazynu.
 • Dział OLX → Powiązania → Przypisz produktom umożliwia stworzenie powiązań dla określonych produktów.

 

Dobór kategorii i szablonu odbywa się w następującej kolejności:

 1. W pierwszej kolejności brane są pod uwagę wartości przypisane bezpośrednio do produktu w zakładce „Przypisz produktom”.
 2. Jeśli produkt bezpośrednio nie ma przypisanych wartości, pobierane są przypisania do kategorii z zakładki „Przypisz kategoriom”
 3. Jeśli kategoria nie ma przypisanych żadnych wartości, przyjmowane są wartości domyślne z ustawień konta w dziale Integracje → Konto OLX → Ustawienia wystawiania.

 

6. Konto OLX

Ustawienia dla całego Konta OLX należy skonfigurować w Dziale Integracje→ Konto OLX → Ustawienia. Na ekranie „OLX” znajdują się cztery zakładki: połączenie, ustawienia wystawiania, ceny, stany.

 

Połączenie

W tym miejscu można sprawdzić, czy połączenie z kontem OLX jest aktywne. Jeżeli połączenie zostało zerwane należy ponownie podłączyć konto wybierając przycisk „+Ponownie podłącz konto OLX”. Nie należy usuwać istniejącego połączenia.

 

Ustawienia wystawiania

Zakładka „Ustawienia wystawiania” dotyczy domyślnych ustawień związanych z wystawianiem oferty, dla całego konta OLX.

 

System pozwala na domyślne ustawienie następujących wartości:

 • Lokalizacja, Typ oferty, Osoba do kontaktu, Nr telefonu
 • Domyślna kategoria, domyślny szablon oferty
 • Mnożnik ceny, dodaj do ceny
 • Rozwinięte sekcje – w tym miejscu użytkownik może zadecydować, czy po otwarciu formularza wystawienia oferty sekcje „Param” oraz „Dane” będą rozwinięte.
 • Galeria zdjęć — kolejność
 • Galeria zdjęć — ilość zdjęć
 • Warianty
7. Synchronizacja
Ceny

BaseLinker umożliwia automatyczną zmianę cen produktów wystawionych na platformie OLX, zgodnie z cenami produktów w magazynie. Aktualizacja odbywa się raz dziennie w godzinach nocnych. Zależnie od konfiguracji modułu, może on również automatycznie kończyć oferty produktów, które mają cenę ustawioną na 0.00zł.

 

Zarządzać cenami można jedynie za pomocą modułu „Ceny”, obecnie nie ma możliwości ręcznej zmiany ceny.

 

Stany

Oferty OLX nie zawierają informacji o ilości dostępnych produktów. Natomiast moduł Stany aktualizuje ilość sztuk dostępną w ofertach w panelu BaseLinker, zgodnie z aktualnym stanem magazynowym. Aktualizacja odbywa się – w zależności od ustawień – co 8 godzin, co godzinę lub co 5 minut. Dzięki temu, w przypadku gdy ostatnia sztuka produktu schodzi ze stanu, oferta może zostać automatycznie deaktywowana.

 

Ekran synchronizacji  podzielony jest na 3 obszary:

 • Ustawienia wtyczki automatycznej aktualizacji stanów / cen
 • Logi z synchronizacji ilości / ceny
 • Wyszukiwanie po numerze aukcji – w tym miejscu można sprawdzić synchronizację ilości / ceny na wybranej aukcji.

 

Aby moduł synchronizacji działał poprawnie konieczne jest powiązanie oferty z produktami z magazynu

 

FAQ – OLX

Dlaczego w panelu nie ma wszystkich kategorii OLX?

Aktualnie oferty OLX można wystawiać w wybranych kategoriach.

 

To kiedy zostaną udostępnione pozostałe kategorie, zależy od OLX (nie od BaseLinkera).

 

Kupiłem pakiet dodatkowych ogłoszeń na OLX, ale otrzymuję błąd "Limit aktywnych ogłoszeń został przekroczony". Czemu BL nie przepuszcza ofert?

Błąd „Limit aktywnych ogłoszeń został przekroczony” pochodzi z serwerów OLX.

 

Nie śledzimy limitu ogłoszeń po naszej stronie. Pojawienie się tego błędu oznacza, że BaseLinker wysłał ofertę do OLX, ale OLX odmówiło publikacji właśnie z powodu przekroczonego limitu.

Nie mogę wystawić oferty OLX, system zwraca błąd "Token refresh call has failed"

Błąd „Token refresh call has failed” oznacza, że tokeny dostępowe wygasły i trzeba ponownie podłączyć dane konto OLX.

 

W takim wypadku należy podłączyć konto OLX ponownie w dziale Integracje → OLX.

 

Należy użyć przycisku ‚Podłącz konto OLX’. Nie należy usuwać obecnego połączenia z kontem, zostanie ono tylko odświeżone.