Konfiguracja konta OtoMoto

System BaseLinker można zintegrować z internetową platformą OtoMoto. Integracja wykorzystuje API OtoMoto

 

Integracja umożliwia:

Wyjątkowo w przypadku OtoMoto system nie pobiera zamówień, ponieważ nie jest możliwe ich składanie w tym serwisie. Sprzedaż następuje tam poprzez bezpośredni kontakt pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

 

Jak podłączyć konto OtoMoto

Aby podłączyć konto OtoMoto, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Przejdź do działu Integracje.
 2. Kliknij zielony przycisk ‚+Dodaj integrację’, a następnie w sekcji ‚Marketplace’ wybierz ‚OtoMoto‚.
 3. Podaj login, hasło oraz dowolną nazwę konta.
 4. Gotowe 🙂

 

Ustawienia integracji

Po dodaniu nowego konta zobaczysz 4 zakładki:

 

 • Połączenie – w tym miejscu możesz przetestować, czy połączenie jest poprawne.
 • Ustawienia wystawiania – w tym miejscu możesz wybrać szablon i kategorię dla całego konta, ustawić mnożnik ceny oraz uzupełnić ogólne ustawienia ofert.
 • Ceny – moduł synchronizacji cen pozwoli Ci automatycznie synchronizować ceny w ofertach zgodnie z cenami produktów w magazynie.
 • Stany – moduł synchronizacji stanów pozwoli Ci automatycznie synchronizować stany w ofertach zgodnie ze stanem produktów w magazynie.

 

Moduł OtoMoto

Po lewej stronie panelu BaseLinker widoczny jest moduł OtoMoto. Znajdziesz tu 5 zakładek:

 

 

 

 • Wystawianie – tutaj możesz wystawić oferty. Aby przejść do formularza wystawiania, wybierz magazyn, konto marketplace oraz produkty i kliknij ‚Wystaw zaznaczone (formularz)’.
 • Zarządzanie ofertami – w tym miejscu możesz zarządzać istniejącymi ofertami. Możesz również zaimportować oferty wystawione poza systemem BaseLinker (i obsługiwać je bezpośrednio w panelu), a także wyeksportować oferty w celu ich dalszej analizy.
 • Kategorie i parametry – w tej zakładce dodasz ulubione kategorie i zmapujesz parametry
 • Szablony ofert – w tym miejscu stworzysz szablony ofert.
 • Powiązania –  tutaj do kategorii (lub produktów) z magazynu przypiszesz kategorie marketplace i szablony ofert.

 

Konfiguracja

Aby wystawiać oferty dosłownie kilkoma kliknięciami, skonfiguruj moduł OtoMoto, wykonując następujące kroki:

 

 1. Podłącz konto OtoMoto w dziale Integracje → Dodaj nową integrację.
 2. Wybierz ulubione kategorie  (lub podkategorie) w dziale OtoMoto → Kategorie i parametry → Kategorie OtoMoto. Dzięki temu Twoje ulubione kategorie będą widoczne jako rozwijana lista wyboru podczas wystawiania oferty.
 3. Stwórz własne szablony ofert w dziale OtoMoto → Szablony aukcji. Możesz też skorzystać z dostępnych szablonów.
 4. Uzupełnij ustawienia wystawiania w dziale Integracje → OtoMoto → Ustawienia wystawiania. Uzupełnisz w tym miejscu domyślne ustawienia formularza.
 5. (Opcjonalnie) zmapuj parametry w dziale OtoMoto → Kategorie i parametry → Parametry OtoMoto. Dzięki stworzonym regułom, parametry aukcji będą uzupełniać się automatycznie na formularzu wystawiania.
 6. (Opcjonalnie) stwórz powiązania w dziale OtoMoto  → Powiązania.  Do kategorii (lub produktów) z magazynu przypisz kategorie marketplace, szablony aukcji i cenniki wysyłek.
 7. Gotowe! 🙂

 

Odpowiednia konfiguracja modułu umożliwia masowe wystawianie tysięcy ofert zaledwie kilkoma kliknięciam 🙂

 

Aby w pełni korzystać ze wszystkich możliwości systemu, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Skonfiguruj moduł synchronizacji cen w dziale Integracje  → OtoMoto  → Ceny.
 2. Skonfiguruj moduł synchronizacji stanów w dziale Integracje  → OtoMoto  → Stany.

 

I dalej możesz przystąpić do działania 🙂

 

 1. Wystaw swoje pierwsze oferty.
 2. Jeżeli wystawiłeś oferty poza system BaseLinker, to możesz je zaimportować zgodnie z instrukcją Import aukcji i produktów

 

Pamiętaj, że dla poprawnego korzystania z systemu konieczne jest właściwe powiązanie aukcji z produktami w odpowiednim magazynie.

 

 


FAQ

Dlaczego oferty OtoMoto znajdują się w zakładce 'nieaktywne', choć mają dodatni stan magazynowy?

W przypadku, gdy zmiana w ofercie została wykonana bezpośrednio na stronie OtoMoto, należy wykonać import takiej oferty do systemu BaseLinker.

 

Wówczas aktywne oferty zostaną przeniesione do zakładki Trwające.

Pomocne?