Masowe przenoszenie aukcji i ofert

BaseLinker pozwala na masowe przenoszenie aukcji i ofert z jednej platformy marketplace na drugą (lub z jednego konta na inne). Dzięki temu możesz pominąć żmudny proces ‚kopiowania’ każdej aukcji osobno i w łatwy sposób rozszerzyć listę kanałów dystrybucji 🙂

 

Wystarczy w tym celu dokonać importu aukcji/ ofert z włączoną funkcją tworzenia na ich podstawie produktów w magazynie BaseLinkera z jednej platformy (np. Allegro), a następnie wystawić tak utworzone produkty na innej platformie marketplace (np. eBay).

 

Stworzony przez nasz zespół szablon „Opis w formacie Allegro”  umożliwia wystawienie w serwisie eBay oraz Arena ofert będących wizualnym odpowiednikiem aukcji wystawionych na Allegro 🙂 

 

Aby przenieść oferty z jednej platformy (np. Allegro) na drugą (np. eBay) wykonaj następujące kroki:

 

  1. Na podstawie importu aukcji/ofert utwórz produkty w magazynie BaseLinker  (np. Allegro) w Dziale Allegro → Zarządzanie aukcjami → Import aukcji wybierając następujące opcje:
      – Utwórz produkty w magazynie: Tak – utwórz produkty w magazynie. Nie posiadam zewnętrznego sklepu z tymi produktami
      – Filtrowanie opisów aukcji (wycinanie opisu z szablonu): Pobieraj pełny opis aukcji (tylko w przypadku przenoszenie aukcji Allegro na platformy eBay oraz Arena).
  2. Skonfiguruj moduł marketplace (np. eBay), aby móc wystawiać oferty masowo zaledwie kilkoma kliknięciami 🙂
  3. Wystaw oferty na podstawie wcześniej utworzonych (w magazynie BaseLinker) produktów w dziale eBay → Wystawianie (w przypadku przenoszenie aukcji Allegro na platformy eBay oraz Arena wykorzystaj do tego szablon ” Opis w formacie Allegro”)
  4. Jeżeli korzystasz z innego magazynu, niż magazyn BaseLinker – to zmień powiązania ofert (powiąż oferty z magazynem sklepu zamiast z magazynem BaseLinker) zgodnie z instrukcją Powiązanie aukcji z produktami z magazynu (początkowo oferty będą powiązane z magazynem BaseLinker).

 

Gotowe 🙂

 

W podobny sposób możesz przenosić aukcje i oferty pomiędzy różnymi kontami tego samego marketplace.

 

Ponadto w przypadku integracji z Allegro dostępna jest opcja ‚Wystaw na innym koncie’.