Moje konto

Przeglądanie i przywracanie danych z dnia 09.03 na tymczasowej kopii systemu

Dodaliśmy opcję przenoszenia informacji o zamówieniach, fakturach, paczkach i paragonach między panelami. Ma to za zadanie ułatwić proces przywracania danych z dnia awarii 09.03 – łączenia ich z aktualnym kontem.

 

Mechanizm ten może też być wykorzystany przez użytkowników Panel-C do przeniesienia danych w jedną lub drugą stronę z nowymi kontami na Panel-D.

 

Instrukcja dla panelu C i D znajduje się tutaj. 

Uwaga – Importuj pliki z dużą uwagą. Najpierw sprawdź działanie importu na jednym zamówieniu, potem zaimportuj plik z małą grupą zamówień. Dopiero jeśli testy przejdą pomyślnie, importuj większą ilość zamówień. Pamiętaj, że mechanizm utworzony został w przyspieszonym trybie i może nie przewidywać wszystkich przypadków. Sprawdź, czy importy zmieniają zamówienia tak, jak oczekujesz. 

 

 

Logowanie na konto archiwalne

Zaloguj się na konto archiwalne, w tym celu przejdź na adres:

https://login-old.baselinker.com/

 

I podaj te same dane, które wykorzystujesz do logowania na konto główne.

 

 

Po zalogowaniu się zobaczysz swoje konto ze stanem na koniec dnia 09.03 (z samego momentu wyłączenia systemu). Będzie to konto tylko do odczytu. 

 

Eksport zamówień z konta archiwalnego

Przejdź do sekcji Manager zamówień Lista zamówień. Zaznacz wybrane zamówienia, a następnie wybierz przycisk Wydruki i eksporty Eksport danych zamówienia.

 

 

Wówczas pobrany zostanie plik z zamówieniami w formacie Json, który następnie możesz zaimportować do nowego konta. 

 

Możesz eksportować maksymalnie po 100 zamówień naraz.

 

 

Z konta archiwalnego możesz wyeksportować dowolne zamówienia. W szczególności możesz odfiltrować zamówienia:

 • po dacie
 • po fakturze (jest czy nie ma)
 • zamówienia, dla których utworzono paczkę
 • po źródle zamówienia (jeżeli konieczne będzie przeniesienie jedynie zamówień wprowadzonych ręcznie)

 

Import zamówień

Na aktualnym koncie dodana została opcja Import zamówień.

 

 

Podgląd

Po przejściu na stronę Import zamówień wybierz wcześniej wyeksportowany plik i skorzystaj z przycisku „Podgląd”.

 

 

Jeżeli na aktualnym koncie masz już zamówienia z 09.03 (zostały one pobrane ponownie ze sklepów i kont marketplace typu Allegro, eBay itp.), to konieczne będzie wykonanie importu z opcją scalania zamówień.

Na podglądzie zobaczysz:

 • po lewej stronie importowane zamówienia (archiwalne)
 • obok widoczny będzie numer zamówienia, które aktualnie znajduje się na Twoim koncie BaseLinker i zostało uznane za podobne do danego importowanego zamówienia. 

 

 • dalej widoczne będą kolejne kolumny – pochodzenie, numer w sklepie, transakcje, paczki, faktura, paragon, dane klienta – na podstawie tych danych system dopasowuje zamówienia.

 

W jaki sposób BaseLinker dopasowuje zamówienia? W pierwszej kolejności sprawdzane jest źródło zamówienia (BaseLinker nie przypisze zamówienia z Allegro do zamówienia ze sklepu). 

 

Następnie algorytm sprawdza kolejne dane i dopasowuje zamówienia:

 • po numerze w sklepie (jeżeli jest to zamówienie ze sklepu). Jeżeli oba zamówienia (aktualnie znajdujące się w systemie i to importowane) mają taki sam numer w sklepie, to zostaną uznane za podobne,
 • po numerze transakcji (w przypadku zamówień z marketplace typu Allegro, eBay),
 • po numerze paczki. Np. jeżeli 9.03 wygenerowałeś dla danego zamówienia paczkę, i przekazałeś tę informację do Allegro to:
  • numer paczki znajduje się w zamówieniu odzyskanym z backupu (na koncie archiwalnym)
  • ten sam numer znajduje się również przy aktualnym zamówieniu, ponieważ BaseLinker pobrał ten numer bezpośrednio z Allegro (za pomocą mechanizmu stworzonego na potrzeby walki z awarią).

W związku z tym oba zamówienia można dopasować na podstawie numeru paczki.

 

 • po fakturze i paragonie
 • na podstawie danych klienta.

 

 

Import standardowy

Zaznacz zamówienia, które chcesz zaimportować (pojedynczo lub za pomocą przycisku ‘Zaznacz wszystko’). 

 

Następnie wybierz odpowiednią opcję:

 • Status docelowy – zadecyduj, czy status ma być zgodny z importowanymi danymi. Dla przykładu – jeżeli zamówienie z 09.03, importowane z archiwalnego konta, było w statusie ‘Wysłane’, to możesz wybrać, 
  • czy chcesz je zaimportować do tego samego statusu, 
  • czy też do nowego statusu (np. ‘Awaria’, ‘Do weryfikacji’).
 • Scalaj zamówienia – jeżeli na aktualnym koncie nie masz zamówień z 9.03, to możesz je wszystkie zaimportować wybierając opcję ‘Nie – importuj tylko niedopasowane zamówienia’.

 

Po kliknięciu przycisku ‘Importuj zaznaczone’ na dole formularza import wykona się. 

Zobaczysz status dla poszczególnych zamówień. Sprawdź, czy dane, które są potrzebne, wczytały się prawidłowo.

 

Import z opcją scalania zamówień

Jeżeli wyłącznie importujesz nowe zamówienia, których nie ma aktualnie w panelu, nie powinno być komplikacji.

 

Jeżeli zaś na aktualnym koncie znajdują się już zamówienia z 09.03 (zostały one pobrane ponownie ze sklepów i kont marketplace typu Allegro, eBay itp.), to, możesz skorzystać z opcji Scalaj zamówienia Tak scalaj dane do dopasowanych zamówień.

 

 

Masz opcję wyboru – jakie dokładne dane z archiwalnego zamówienia chcesz dopisać do aktualnego zamówienia. Dla przykładu – możesz uznać, że chcesz zaimportować tylko faktury, a pozostałe dane pominąć.

 

Jakie dane możesz zaimportować?

Importowany plik zawiera wszystkie dane niezbędne do obsługi zamówienia (nie zawiera np. historii akcji automatycznych, historii zmiany statusu paczek itp.), tzn.:

 

 • Dane zamówień – np. status, powiązanie ze sklepem (jeżeli zamówienie z Allegro przekazałeś do sklepu, sklep zwrócił numer, jaki temu zamówieniu został w tym sklepie nadany, to np. ten numer również będzie zaimportowany), dane do faktury (nie są to faktury, lecz dane do faktury widoczne bezpośrednio na karcie zamówienia), pozycje zamówienia, informacje o transakcjach marketplace.

 

Zwróć uwagę na to, że jeżeli odłączyłeś i podłączyłeś ponownie konto Allegro, lub przenosisz zamówienia między różnymi kontami, to zmienił się ID tej integracji, dlatego przy przenoszeniu tych danych nie ma mapowania źródła zamówienia. Będzie to istotne np. przy wyszukiwaniu zamówień na podstawie źródła pochodzenia, lub przy wykonywaniu akcji automatycznych.

 

 • Paczki – tutaj mamy 2 warianty opcji ‘Tak’
  • Importuj tylko, jeśli w zamówieniu docelowym nie istnieją żadne paczki – jeżeli do części zamówień znajdujących się w aktualnym panelu wprowadziłeś już numery paczek i nie chcesz, by zostały napisane przez import, to wybierz tę opcję.
  • Nadpisuj paczki istniejące w zamówieniach docelowych – jeżeli chcesz przy wszystkich zamówieniach zapisać numery paczek znajdujące się w pliku z zamówieniami z archiwalnego konta.
 • Faktura – tutaj – podobnie jak wyżej mamy 2 warianty opcji ‘Tak’:
  • Importuj tylko jeśli w zamówieniu docelowym nie została wystawiona faktura
  • Nadpisuj faktury istniejące w zamówieniach docelowych

Dostępna jest opcja importu zarówno faktury, jak i korekty. Ponadto można wybrać serię numeracji, do której dana faktura / korekta powinna zostać zaimportowana.

Nie jest możliwe zaimportowanie faktury o tym samym numerze. W przypadku importu faktury o numerze zapisanym w systemie – stara faktura zostanie usunięta, ale nowa faktura nie zostanie zaimportowana.

 

 

Po imporcie w zamówieniu powinny być widoczne również faktury z zewnętrznych systemów księgowych.

 

 • Paragon – import przebiega analogicznie, jak w przypadku faktur
 • Historia płatności zamówienia – jeżeli zaznaczysz ‘Tak’, to obecna historia zostanie usunięta i napisana nową
 • Wiadomości

Jak wspomniano wyżej – nie musisz importować wszystkich danych.

 

Po kliknięciu przycisku ‘Importuj zaznaczone’ na dole formularza import wykona się. 

 

Oznaczenia

 

Poprawnie zaimportowane zamówienia oznaczone są kolorem zielonym. Zamówienia, dla których wystąpił błąd podczas importu (np. zaimportowały się produkty, ale faktura już nie) – pomarańczowym.

 

Jeżeli zaś do jednego zamówienia, które aktualnie znajduje się w panelu, zostały dopasowane dwa zamówienia z importu – to na ekranie wyświetlić się ikona ostrzegawczego trójkąta.

 

BaseLinker do importowanego zamówienia może dopasować wiele zamówień bieżących (a nie tylko jedno). Dzięki temu możesz wybrać, do którego zamówienia ma zostać scalone zaimportowane zamówienie.

 

 

Uwaga – nawet jak zamówienie importowane zostanie dopasowane, to istnieje możliwość zaimportowania go jako nowego zamówienia

Na zakończenie koniecznie sprawdź, czy dane, które są potrzebne, wczytały się prawidłowo.

 

Podsumowanie

 

Aby przenieść zamówienia między kontami, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Wyeksportuj dane z konta archiwalnego
 2. Zaimportuj plik do aktualnego konta i wybierz przycisk ‘Podgląd’
 3. Zaznacz, które zamówienia chcesz zaimportować,
 4. Skonfiguruj opcje importu,
 5. Wybierz przycisk ‘Importuj zaznaczone’,
 6. Sprawdź, czy import przebiegł zgodnie z oczekiwaniami,
 7. Gotowe!

 

Uwaga – Importuj pliki z dużą uwagą. Najpierw sprawdź działanie importu na jednym zamówieniu, potem zaimportuj plik z małą grupą zamówień. Dopiero jeśli testy przejdą pomyślnie, importuj większą ilość zamówień. Pamiętaj, że mechanizm utworzony został w przyspieszonym trybie i może nie przewidywać wszystkich przypadków. Sprawdź, czy importy zmieniają zamówienia tak, jak oczekujesz.