Moje konto

Przenoszenie zamówień pomiędzy Panel-C i Panel-D

Dodaliśmy opcję przenoszenia informacji o zamówieniach, fakturach, paczkach i paragonach między panelami.  Mechanizm ten może też być wykorzystany przez użytkowników Panel-C do przeniesienia danych w jedną lub drugą stronę z nowymi kontami na Panel-D.

Funkcja umożliwia przenoszenie całkiem nowych zamówień, które są tylko w jednym panelu, lub łączenie ich jeśli są w obydwu. System wyszukuje podobne zamówień na podstawie ich numeru w źródle zamówienia (np. na podstawie numeru transakcji Allegro).

 

Uwaga –  Jeśli importujesz zamówienia z Panel-D do Panel-C, zrób to dopiero wtedy, gdy w Panel-C pobrane będą już Twoje zamówienia z całej przerwy. Inaczej dojdzie do zduplikowania zamówień.

 

Jeśli np. przenosisz zamówienia z Panel-D na Panel-C i:

 • Zamówienie nie istnieje w Panel-C: Zostanie utworzone nowe zamówienie (z nowym numerem), zawierające paczki i faktury analogiczne do tych, jakie utworzone zostały na Panel-D wcześniej dla tego zamówienia
 • Zamówienie już istnieje na Panel-C (zostało w międzyczasie pobrane do systemu jako nowe zamówienie): Import połączy aktualne zamówienie z tym, które jest importowane. Do istniejącego zamówienia wstawią się paczki i faktury, które wystawione były na drugim koncie.

 

Uwaga – Importuj pliki z dużą uwagą. Najpierw sprawdź działanie importu na jednym zamówieniu, potem zaimportuj plik z małą grupą zamówień. Dopiero jeśli testy przejdą pomyślnie, importuj większą ilość zamówień. Pamiętaj, że mechanizm utworzony został w przyśpieszonym trybie i może nie przewidywać wszystkich przypadków. Sprawdź, czy importy zmieniają zamówienia tak, jak oczekujesz. 

 

 

Logowanie na konto

Zaloguj się na konto, z którego chcesz wyeksportować zamówienia, w tym celu przejdź na adres: https://login.baselinker.com

 

Jeśli chcesz być zalogowany do obydwu kont jednocześnie, otwórz dwie różne przeglądarki internetowe lub tryb incognito.

 

Eksport zamówień

Przejdź do sekcji Manager zamówień Lista zamówień. Zaznacz wybrane zamówienia, które chcesz przenieść na inne konto, a następnie wybierz przycisk Wydruki i eksporty Eksport danych zamówienia.

 

 

Wówczas pobrany zostanie plik z zamówieniami w formacie Json, który następnie możesz zaimportować do nowego konta. 

 

Możesz eksportować maksymalnie po 1000 zamówień naraz. Limit zostanie w przyszłości podniesiony.  Cel jest taki, aby robić to z dużą uwagą, sprawdzając każde zamówienie, zwłaszcza gdy zamówienia są nie tylko dodawane, ale też łączone.

 

 

Z konta możesz wyeksportować dowolne zamówienia. W szczególności możesz odfiltrować zamówienia:

 • po dacie
 • po fakturze (jest czy nie ma)
 • zamówienia, dla których utworzono paczkę
 • po źródle zamówienia (jeżeli konieczne będzie przeniesienie jedynie zamówień wprowadzonych ręcznie)

 

Import zamówień

Zaloguj się na konto, do którego chcesz zaimportować zamówienia: https://login.baselinker.com

 

W systemie dodana została nowa opcja Import zamówień.

 

 

Standardowy import

1. Wybierz wcześniej wyeksportowany plik i skorzystaj z przycisku „Podgląd”.

 

 

2. Na podglądzie zobaczysz:

 • po lewej stronie importowane zamówienia,
 • obok widoczny będzie numer zamówienia, które aktualnie znajduje się na Twoim koncie BaseLinker i zostało uznane za podobne do importowanego zamówienia (jeśli zamówienie istnieje na obydwu kontach),

 • pochodzenie,
 • numer w sklepie,
 • transakcje,
 • paczki,
 • faktura,
 • paragon,
 • dane klienta.

 

3. Wybierz w formularzu niżej ustawienia dla importu zaznaczonych zamówień. Po kliknięciu przycisku na dole formularza import wykona się. Zobaczysz status dla poszczególnych zamówień. Sprawdź, czy dane, które są potrzebne, wczytały się prawidłowo.